Secţia 3 – Electrotehnică şi Energetică

Prezentare

Secţia 3 – Electrotehnică şi Energetică este o entitate a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România care include specialişti reprezentativi din domeniu, cu o bogată activitate ştiinţifică, cu importante realizări concrete şi cu o largă apreciere în rândul colegilor de muncă. În cadrul secţiei activează persoane din mediul academic, din institutele de cercetare, proiectare precum şi din industrie.

Principalele domenii abordate în cadrul secţiei sunt:

− cercetarea şi proiectarea în domeniul maşinilor şi acţionărilor electrice;

− studii şi cercetări în domeniul câmpului electromagnetic;

− studii teoretice şi experimentale în domeniul compatibilităţii electromagnetice;

− studii privind conducerea marilor sisteme electroenergetice;

− elaborarea de soluţii moderne pentru sisteme de acţionare a maşinilor de lucru;

− proiectarea şi încercarea echipamentelor electrotehnice;

− elaborarea de soluţii inteligente în reţelele electrice;

− utilizarea eficientă a energiei electrice; eficienţa energetică;

− soluţii moderne de utilizare a surselor regenerabile de energie;

− inginerie medicală;

− standardizare în industria electrotehnică şi energetică;

− măsurarea mărimilor electrice.

Un mare număr de membri de onoare, din ţară dar şi din Republica Moldova, Ucraina, Franţa, Germania, Statele Unite ale Americii contribuie, prin activitatea defăşurată la rezolvarea unor probleme de mare actualitate în domeniul de specialitate.

Conducerea secției

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Golovanov – Președinte

MEMBRU TITULAR      Președinte - Electrotehnică - Energetică  28 noiembrie 1939 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Nicolae Golovanov, n.28 noiembrie 1939, mun.Brăila. Profesor dr.ing., la catedra Sisteme Electroenergetice, facultatea Energetică,...

Prof.univ.dr.ing. DHC Aurel Câmpeanu – Vicepreședinte

MEMBRU TITULAR      Vicepreședinte - Electrotehnică - Energetică  06 august 1935 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Aurel I. Câmpeanu: n. 6 august 1935, Calafat; absolvent al Inst. Politehnic din...

Prof.univ.dr.ing. Alexandru Mihail Morega – Secretar

 MEMBRU TITULAR      Secretar - Electrotehnică - Energetică  24 mai 1955 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Domnul prof.dr.ing. Alexandru Mihail Morega s-a născut in ziua de 24 mai anul...

Membrii titulari:

Membrii corespondenți:

Membrii de onoare:

Membrii asociați:

Membri trecuți în eternitate