Secţia 3 – Electrotehnică şi Energetică

Prezentare

Secţia 3 – Electrotehnică şi Energetică este o entitate a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România care include specialişti reprezentativi din domeniu, cu o bogată activitate ştiinţifică, cu importante realizări concrete şi cu o largă apreciere în rândul colegilor de muncă. În cadrul secţiei activează persoane din mediul academic, din institutele de cercetare, proiectare precum şi din industrie.

Principalele domenii abordate în cadrul secţiei sunt:

− cercetarea şi proiectarea în domeniul maşinilor şi acţionărilor electrice;

− studii şi cercetări în domeniul câmpului electromagnetic;

− studii teoretice şi experimentale în domeniul compatibilităţii electromagnetice;

− studii privind conducerea marilor sisteme electroenergetice;

− elaborarea de soluţii moderne pentru sisteme de acţionare a maşinilor de lucru;

− proiectarea şi încercarea echipamentelor electrotehnice;

− elaborarea de soluţii inteligente în reţelele electrice;

− utilizarea eficientă a energiei electrice; eficienţa energetică;

− soluţii moderne de utilizare a surselor regenerabile de energie;

− inginerie medicală;

− standardizare în industria electrotehnică şi energetică;

− măsurarea mărimilor electrice.

Un mare număr de membri de onoare, din ţară dar şi din Republica Moldova, Ucraina, Franţa, Germania, Statele Unite ale Americii contribuie, prin activitatea defăşurată la rezolvarea unor probleme de mare actualitate în domeniul de specialitate.

Conducerea secției

Prof.univ.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu – Presedinte

MEMBRU TITULAR Presedinte - Electrotehnică, Energetică 12 aprilie 1932 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Tănăsescu Florin Teodor, n.12 aprilie 1932, Barlad. Urmeaza cursurile Colegiului National Sfantu Sava din Bucureşti (1943-1951) şi absolvă...

Prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu – Vicepresedinte

MEMBRU TITULAR Vicepresedinte - Electrotehnică, Energetică 20 aprilie 1945 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Radu Munteanu: n. 20 aprilie 1945, Beiuş; absolvent al Institutului Politehnic din Cluj (1968),...

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Golovanov – Secretar

MEMBRU TITULAR  Secretar - Electrotehnică - Energetică  28 noiembrie 1939 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Nicolae Golovanov, n.28 noiembrie 1939, mun.Brăila. Profesor dr.ing., la catedra Sisteme Electroenergetice, facultatea Energetică,...

Conducerea anterioară a secției.

Asociația ASTR

  • 2002 – 2008 Gleb Dragan, acad. Toma Dordea,

ASTR

2008-2013

  • Acad. Toma Dordea – Președinte
  • Prof. univ. dr. ing. Aurel Cậmpeanu- Vicepreședinte
  • Prof. univ. dr. ing. DHC Nicolae Golovanov – Secretar ṣtiințific

2013- 2018

  • prof. univ. dr. ing. DHC Nicolae Golovanov- Președinte
  • univ. dr. ing. Aurel Cậmpeanu – Vicepreședinte
  • univ. dr. ing. Mihai Morega -Secretar ṣtiințific

2018-2022

  • prof. univ. dr. ing. DHC Nicolae Golovanov – Președinte
  • univ. dr. ing. Aurel Cậmpeanu – Vicepreședinte
  • univ. dr. ing. Mihai Morega -Secretar ṣtiințific

Membri titulari:

Membri corespondenți:

Membri de onoare:

Membri asociați:

Membri trecuți în eternitate

ro_RORomanian