Prof. dr. hab. Oleg LUPAN

2289
  • MEMBRU DE ONOARE
  •  Electrotehnică – energetică
  • 21 mai 1971

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domnul prof. dr. hab. Oleg LUPAN este profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei, departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, având ca domeniu de activitate utilizarea nanotehnologiilor în inginerie, nanosenzori, energetică. Este o personalitate ştiinţifică cunoscută pe plan mondial atât prin numărul de peste 1000 citări pe plan internaţional pe baza lucrărilor cotate ISI şi SCOPUS (peste150), prin prezenţa activă în reviste de mare prestigiu din domeniu şi prin participare cu lucrări de substanţă la cele mai importante manifestări ştiinţifice de specialitate. Este unul dintre cercetătorii din clasa TOP 1% mondial Highly Cited selectați în baza realizărilor și performanțelor excepționale în 21 de domenii. Asigură, ca manager coordonarea unei importante echipe de cercetători din cadrul UTM, având strânse legături ştiinţifice de colaborare cu universități și importante centre academice din Germania (Universitatea CAU), Franța (CNRS, Universitatea PSL, Paris), SUA (Universitatea din Florida Centrală UCF), Anglia (University College London, Cardiff University), Portugalia (Institute for Nanostructures, Nanomodelling and Nanofabrication), Rusia (Academia de Științe), România (Academia de Științe) și altele. Ca apreciere a rezultatelor activităţii ştiinţifice depuse a fost invitat şi a predat ca profesor invitat la University of Applied Sciences în Germania, University of Central Florida Orlando SUA, University of Kiel (Germania), PSL Université Franţa. Este editor la 6 reviste ştiinţifice de specialitate şi recenzent la peste 30 reviste ştiinţifice internaţionale. Este deosebit de apreciat ca membru al corpului didactic, pentru pregătirea orelor de curs şi de activităţi practice. Conduce cu deosebită competenţă lucrările absolvenţilor atât la programele de licenţă cât şi la programele de doctorat. Pentru contribuție la dezvoltarea nanosenzorilor și promovarea științei naționale peste hotare, prof. dr. hab. Oleg Lupan, a fost câştigător al Premiului Naţional, ediţia 2018. Pentru realizările sale deosebite pe plan internaţional ca om de ştiinţă şi pentru aprecierea de care se bucură în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei a fost ales ca membru de onoare a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.