REGULAMENT

privind < Cercurile afiliate ASTR>

  1. Potrivit hotărậrilor Prezidiului ASTR din 28.11.2015 se pot ȋnființa < Cercurile afiliate ASTR> ȋn regim de voluntariat, ȋn localități importante din țară, de către secții, filiale sau de către un membru ASTR.
  1. Activitatea < Cercurilor afiliate ASTR> va fi subordonată și coordonată de secții, filiale sau membrii ASTR, la nivel local și de un vicepreședinte din Biroul Prezidiului, la nivel central.
  1. Fiecare cerc afiliat ASTR se recomandă să fie atașat unei instituții, unde să aibă sediul.

4. Cercurile au scopul de:

a) a influența modul ȋn care societatea gậndește și acționează cu privire la științele inginerești, la științe ȋn general, la tehnologiile actuale și la problemele importante ale industriei și ale economiei;

b) a stimula cunoașterea profundă a interacțiunii dintre știință, tehnică și societate.

  1. Activitățile < Cercurilor afiliate ASTR> se vor concentra asupra problemelor cu care se confruntă societatea ȋn prezent: dezvoltare durabilă, energie, resurse naturale, sănătate, probleme demografice, cultură și artă, etc.
  1. Din < Cercurile afiliate ASTR> fac parte ingineri cu experiență, tineri ingineri valoroși din ȋnvățămậnt, industrie, proiectare, cercetare, administrație, precum și specialiști din alte domenii ȋnrudite cu ingineria (arhitecți, matematicieni, fizicieni, cadre didactice din ȋnvățămậntul universitar și preuniversitar, etc.). La ȋntậlnirile membrilor cercurilor pot fi invitați studenți și elevi din licee.
  1. < Cercurile afiliate ASTR> ȋși vor desfășura activitatea pe baza unui program anual care va fi afișat ȋn locuri vizibile și făcut cunoscut prin mijloace mass-media. La activitățile cercului, pot fi atrase personalități din zona ȋn care acesta funcționează, persoane din administrațiile publice, etc.
  1. < Cercurile afiliate ASTR> vor ține legătura cu organele administrației locale și cu alte instituții (universități, unități industriale, școli, etc.) pentru stabilirea temelor ce urmează a fi dezbătute ȋn cadrul cercului și, care să răspundă cerințelor societății.
  1. Anual se va analiza activitatea fiecărui < Cerc afiliat ASTR> și se va decide ȋn funcție de rezultatele obținute, dacă aceasta continuă sau nu.
  1. Cercurile nu se vor implica ȋn activități cu caracter politic și ȋn activități care ar putea aduce atingere prestigiului ASTR.

Cercuri afiliate – 2020

Nr. crt Denumire Responsabil Localitate (adresa)
1 S.C. PLASTOR S.A. Oradea Director General
Ion Vasilică Șereș
Oradea
office@plastor.ro
2 Facultatea de Construcții și Instalații, Iași Prof. univ. dr. ing. Adrian Radu Iași
victor_popa1942@yahoo.com
mihailvoicu@yahoo.com
aradu07@yahoo.com
3 Centrul științelor conexe
(natura – bionica – inginerie – artă – design)
Lector univ. Gabi Kelemen Timișoara
Facultatea de Arte Design
kelemengabi@yahoo.com
4 Proiectarea durabilă a mediului urban adaptat la schimbările climatice Prof. univ. dr. ing. Dan Constantinescu București
dan_const_home@yahoo.com
5 Conservarea științific ă a patrimoniului cultural din lemn Prof. univ. dr. chim. Maria Cristina Timer Filiala Brașov
6 Inginer inovativ și intreprinzător în industria lemnului
7 Sisteme electrice avansate Prof. univ. dr. ing. Elena Helerea Filiala Craiova
8 Transmiterea energiei electrice fără contact (Wireless Power transfer) Prof. univ. dr. ing. Andrei Marinescu
9 Sisteme fotovoltaice pentru aplicații insulare Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Manolea
10 Dinamica mașinilor electrice Prof. univ. dr. ing. Aurel Cậmpeanu
11 Direcții noi de cercetare în domeniul mecanismelor Prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu
12 Robotica – Mecatronica Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivănescu
13 Stabilitate și oscilații în sisteme neliniare Prof. univ. dr. ing. Vladimir Răsvan
14 Sisteme complexe de conducere automată Prof. univ. dr. ing. Constantin Marin
15 Tehnologii de stocare a energiei Prof. univ. dr. ing. Ioan Ștefănescu
16 Tehnologiile hidrogenului ca viitor vector energetic

Cercuri de cercetare

ro_RORomanian