Prof.univ.dr.ing. Nicolae Vasiliu

7170
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  01 ianuarie 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domnul Nicolae VASILIU s-a născut la Buzău in anul 1946. In anul 1964 a absolvit Liceul „Spiru Haret” din Bucureşti ca şef de promoţie. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Energetică din Institutul Politehnic Bucureşti, pe care le-a absolvit in anul 1969 ca şef de promoţie cu media media generală 9,94. In anul 1973 a efectuat un stagiu de specializare la UNIVERSITATEA DE STAT DIN GAND şi la Institutul VON KARMAN din Bruxelles. In anul 1977 a susţinut teza de doctorat la Institutul Politehnic Bucureşti, in specialitatea „Hidraulică teoretică”. A efectuat numeroase stagii de specializare: la Institutul de Aviaţie INCREST, Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Toulouse şi la firme reputate: FESTO, IMAGINE, LMS, AUTODESK, BUDERUS etc. La absolvirea facultăţii a devenit asistent la Facultatea de Energetică din U.P.B., ajungand profesor in 1994. In acelaşi an a devenit profesor asociat la Instititul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Toulouse. Predă curent in ţară şi străinătate cursuri de Acţionări hidraulice şi pneumatice in domeniul energetic şi de Modelarea şi simularea numerică a proceselor din sistemele energetice. A realizat laboratoare didactice, de cercetare şi de certificare a performanţelor amplificatoarelor şi a sistemelor electrohidraulice din sistemele energetice. D-l Nicolae VASILIU a intreprins cercetări teoretice şi experimentale in domeniul energeticii fluidelor precum şi a maşinilor şi acţionărilor hidraulice şi pneumatice in domeniul energetic. Cercetările au fost finalizate prin 20 de cărţi ştiinţifice şi tehnice, 6 brevete de invenţii aplicate in industrie, 142 de articole publicate in 10 ţări, 67 de comunicări la congrese de specialitate şi peste 250 de rapoarte tehnice elaborate in cadrul unor contracte de cercetare. Contribuţiile ştiinţifice au fost validate in industrie prin proiectarea rotoarelor C.H.E. Raul Mare-Retezat (proiect PNUD) şi C.H.E. Clăbucet-Damboviţa, a regulatoarelor de viteză electrohidraulice digitale aferente CHE Rm.Valcea şi a numeroase sisteme electrohidraulice digitale. Contribuţiile tehnice au fost recunoscute prin numeroase medalii şi premii: medalia de aur la Salonul de invenţii de la Moscova (1985), premiul Ministerului Educaţiei şi Cercetării la programul INVENT (2006), Diploma de Onoare şi Medalia de aur la TIB 2003. A obţinut Medalia de aur cu menţiune la Salonul de Invenţii EUREKA de la BRUXELLS (2008) şi Premiul TEHNOPOL MOSKOVA (2008), medalia de aur la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva (2009). De asemenea, a fost distins cu premiul pentru cea mai bună lucrare a conferinţei WORLD ANSYS CONFERENCE la Pittsburgh, U.S.A. in 2002. Este conducător de doctorat din 1990, responsabil al Şcolii Doctorale „Modelarea, simularea şi identificarea experimentală a sistemelor de acţionare hidraulice şi pneumatice” cu 20 de teze finalizate. Are numeroase indatoriri publice de mare răspundere: – director general al Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic POLITEHNICA din anul 2006; – director general al Centrului de Cercetări Energetice şi de Protecţia Mediului din U.P.B. din anul 1996; – responsabil pentru Romania al Reţelei Internaţionale de Cercetare Fluid Power Net International şi membru al Consiliului Editorial al revistei INT. JOURNAL OF FLUID POWER; – director al proiectului Marie Curie – VIRTUAL POWERTRAIN – Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK) Industry – Academia Partnership. Este o prezenţă activă la cele mai importante manifestări ştiinţifice in domeniul acţionărilor hidropneumatice in domeniul energetic.