Prof.univ.dr.ing.dipl. Ionel Dan

2026

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Profesor la Dept. of Electrical and Computer Engineering University of Kentucky (UK), specialist în maşini electrice. Şi-a început activitatea ca cercetător ştiinţific în anul 1987 imediat după terminare pregătirii superioare în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti. În cadrul ICPE–ME a avut o bogată activitate pentru dezvoltarea şi verificarea noilor tipuri de motoare electrice. Utilizând metode moderne de proiectare asistată de calculator pe baza analizei numerice a câmpurilor electromagnetice a asigurat proiectarea motoarelor electrice speciale necesare industriei. În paralel cu activitatea de cercetare în cadrul ICPE-ME a avut un rol important la pregătirea studenţilor facultăţii Electrotehnică. Începând din anul 1997 şi-a continuat activitatea de cercetare în domeniul maşinilor electrice la Department of Electrical Engineering, University of Glasgow, UK ca cercetător ştiinţific post-doctorat. În anul 1998  fost angajat ca inginer principal în domeniul electrotehnic la A.O. Smith  Corporation unde a fost profund implicat în activitatea ştiinţifică a firmei, activitatea sa fiind deosebit de apreciată pentru contribuţiile la dezvoltarea seriei de motoare electrice funcţionând cu viteză variabilă. În acelaşi timp s-a preocupat de pregătirea practică şi ştiinţifică a specialiştilor tineri din firmă. Începând din anul 2010 a avut preocupări ample privid dezvoltarea generatoarelor electrice pentru instalaţiile eoliene şi pregătirea tinerilor specialişti în domeniu. În anul 2009 a fost angajat ca Profesor la Department of Electrical and Computer Eng., Marquette University, Milwaukee, WI unde a dezvoltat cursuri de pregătire a viitorilor specialişti pentru utilizarea mijloacelor moderne de calcul pentru proiectarea echipamentelor electrice. În acelaşi timp a desfăsurat o amplă activitate ca visiting profesor la alte universităti tehnice din Europa. Domnul profesor Dan M.Ionel are o vastă activitate publicistică, este redactor şef la reviste de mare prestigiu internaţional şi este unul dinter membrii marcanţi ai IEEE, este invitat ca moderator şi prezentator la cele mai importante conferinţe internaţionale în domeniu şi continuă o susţinută colaborare cu colegii din marile centre de cercetare ştiinţifică din industrie. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în peste 100 lucrări la conferinţe de prestigiu din domeniu, lucrări publicate în CRC Press, peste 30 patente pentru care a obţinut medalii la Salonul de Inventică de la Geneva. Domenii de activitate tehnică şi ştiinţifică: tehnologii pentru surse alternative şi regenerabile, maşini electrice şi sisteme electronice de acţionare, sisteme electroenergetice, sisteme electromagnetice, reţele şi clădiri inteligente.