Prof. univ. dr. ing. Silviu Ioan DARIE

1078

 MEMBRU DE ONOARE

  •  Electrotehnică – Energetică
  • 10 ianuarie 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 

Silviu Ioan DARIE s-a născut la 10 ianuarie 1945 în municipiul Piteşti, Argeş.

În anul 1968 a absolvit Facultatea de Electromecanică a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca (şef de promoṭie). După absolvire, a fost angajat ca asistent la Facultatea de Electrotehnică, Institutul – Politehnica Cluj parcurgând toate treptele didactice: preparator, asistent, şef de lucrări, conferenṭiar şi profesor. Doctor inginer din 1974, PhD, Facultatea Energetica, Universitatea Politehnica Bucureşti; în 2005 este certificat Doctor Inginer, PhD., USA.

Este conducător de doctorat din anul 1988.

În perioada 1991 – 1995 a fost angajat la Universitatea din Cape Town, South Africa şi consilier la compania Electrică ESKOM din Cape Town.

 Pe baza performanelor profesionale este numit „award professor for life” al Universităii din Cape Town.

În perioada 1996 – 1998 a fost angajat ca specialist la DesignPower, Auckland, New Zealand pentru modelarea sistemelor electrice şi studii de sistem pentru Noua Zeelandă, Philippine, Malaezia şi zona Pacificului.

Pe bază de concurs, între anii 2002 – 2004 este angajat senior consultant la Compania COMPUSOFT, Arabia Saudită pentru instruire în domeniul proiectării asistate de calculator şi Marketing a softului professional EDSA. A condus instruirea în proiectarea asistată de calculator pentru numeroase ţări din lume. În anul 2005 este ales Vicepreşedinte”Consultind&Engineering”a Companiei EDSA Micro Corporation, San Diego, USA. În 2013 este angajat la Compania Potomac Power Engineering, Maryland USA.

Este autorul a 35 manuale şi cărţi tehnice, 114 lucrări ştiinţifice, 141 proiecte, 19 prototipuri pentru industrie, 3 patente de invenţii, numeroase studii de specialitate pentru unităţi energetice din străinătate dar, şi din România. A contribuit la oferirea ca şi grant a programului de calcul EDSA pentru toate facultăţile de profil din România utilizat cu succes pentru analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor energetice.

Distincii:

1993 „Life Award Professor”, the University of Cape Town, South Africa, Electrical Engineering Department;

Romanian National Research Award;

Cambridge Who’s Who Lifetime Member;

Honoured Member of Strathmore’s Who’s Who;

Recenzor autorizat Elsevier, Science Direct;

Guest Editor Energies;

Instructor Power Systems, Salvo Global, Singapore; (salvoglobal.com);

Instructor autorizat Power Systems – Power Analytics Corporation, USA.

În anul 2016 revine la Universitatea Politehnica Cluj-Napoca şi desfăşoară activitate didactică, ştiinţifică şi conducere de doctorat în domeniul Proiectării asistate de calculator.