Prof.univ.dr.ing. Nicolae Vasile

2923
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  16 iunie 1954

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Locul şi data naşterii: Comuna Ludeşti, judeţul Damboviţa, 16 Iunie 1954; Loc de munca actual şi funcţia: Universitatea VALAHIA Targovişte – profesor universitar; Studii: 1978, Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Electrotehnică, Secţia Maşini Electrice; 1985, Doctoratul la Institutul Politehnic Bucureşti, cu teza: Contribuţii in domeniul motoarelor sincrone cu magneţi permanenţi; Conducator stiintific: Prof.dr.ing.Alexandru FRANSUA. 1987, Curs intensiv de limba engleză, Universitatea Bucureşti; 1994, Curs de management şi relaţii economice internaţionale, AROMAR; 1998, Curs de management, Fundaţia Hans Seidel, Germania; 1999, Curs de management şi relaţii economice internaţionale, ASE; 2003, Curs de formarea formatorilor,finalizat cu diploma de Expert Trainer, eliberata de Institutul MANAGER; 2007, Cursul, Analiza cost-beneficiu in contextul proiectelor finantate din instrumentele structurale ,PROMESO CONSULTING; 2012, Cursul de Managementul inovării, IRECSON. Limbi străine:Engleza, Italiana, Franceza, Rusa Activitatea de cercetare şi proiectareContracte de cercetare dinainte de 1989: Serie de servomotoare fără perii cu rotor cilindric şi magneţi din ferite; 1982: 1 contract de cercetare; Serie de servomotoare asincrone pentru acţionări cu turaţie variabilă; 1987: 2 contracte de cercetare; Serie de servomotoare fără perii cu rotor cilindric şi magneţi din pămanturi; 1983 – 1990: 7 contracte de cercetare; Serie de servomotoare fără perii cu rotor disc şi magneţi din pămanturi rare; 1985 – 1990: 2 contracte de cercetare. Proiecte de cercetare in programe naţionale şi internaţionale dupa 1989: Proiecte nationale: 1999-2004: 3 proiecte RELANSIN,PNCDI; 2006: 5 proiecte CEEX; 2007: 1 proiect Programul PARTENERIATE, PNCDI; 2008: 1 proiect Programul PARTENERIATE, PNCDI; 2009: 1 proiect Programul POSDRU; Proiecte internationale : 1996: 1 Proiect NATO ; 2003: 1 Proiect UE. Activitate ştiinţifică: 32 Cărţi publicate; 53 Lucrări publicate in reviste de specialitate; 65 Lucrari prezentate si publicate la manifestări ştiinţifice; 67 Comunicări ştiinţifice; 29 Prevete de invenţii; 25 Proiecte nationale si internationale; 8 Teze de doctorat finalizate in calitate de conducator stiintific; 57 Comisii de doctorat,in calitate de membru; 22 Participari in Comitete stiintifice,Comitete program,Comitete organizatorice la diverse manifestari stiintifice nationale sau internationale; 28 Proiecte de constructie institutionala. Activitate didactică in Romania: Profesor la Universitatea VALAHIA Targoviste(asociat din 1998, titular din 2010), profesor asociat la Universitatea POLITEHNICA Bucureşti(din 1992)şi Universitatea OVIDIUS Constanţa(2006-2008); Cursuri: Bazele electrotehnicii; Maşini electrice; Acţionări electrice; Managementul cerceări; Măsurări electrice şi electronice; Magnetism tehnic si aplicat; Riscuri industriale; Piaţa produselor electrotehnice; Strategia economică a inovării tehnologice; Compatibilitatea echipamentelor energetice cu sistemul energetic. Conducător ştiinţific de doctorat la Universitatea POLITEHNICA Bucureşti(1998-2009) si Universitatea VALAHIA Targoviste(după 2009): 8 doctori; 9 doctoranzi; 57 Comisii de doctorat in calitate de membru Vizite de studii in străinătate: Visiting researcher la New Jersey Institute of Technology(SUA); Visiting researcher la Wisconsin University(SUA); Visiting researcher la Southampton University(Anglia); ITIA Milano, Italia. Participări la organisme interne şi internaţionale: 1987-1989, Secretar ştiinţific al Subcomisiei de acţionări electrice a Academiei Romane; 1990-1994, Membru IEEE; 1994-2005, Vicepreşedinte al Comitetului Naţional Roman pentru Comisia Electrotehnică Internaţională; 1994-2008, Membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare al Ministerului Cercetării; 1998-2010, Vicepreşedinte al Uniunii Patronale din Cercetare-Dezvoltare din Romania; 1998-2000, Vicepreşedinte fondator la Asociaţia de Acreditare din Romania(RENAR); 1998-2000, Preşedinte fondator la Asociaţia Romană de Standardizare (ASRO); 1999, Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania; 1999-2000, Membru al Consiliului Interministerial pentru Integrare Europeană al Guvernului Romaniei; 1999-2007, Preşedinte fondator al Comisiei de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale a Ministerului Cercetării; 2002-2005, Prim vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Romaniei; 2002-2004, Preşedinte in Exerciţiu al Fundaţiei JURAN; 2003-2008, Preşedinte ENERO 2004, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania 2005-2006, Membru in Comisia Superioară de Atestare a Diplomelor şi Titulurilor Universitare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 2005-2006, Membru in Juriul Internaţional al Salonului Internaţional de Invenţii de la Geneva; 2005-2006, Membru in Juriul Internaţional al Salonului de Invenţii, EUREKA, de la Bruxelles; 2005-2010, Vicepreşedinte fondator al Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti; 2007, Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Comitetului Naţional Roman al Comisiei Mondiale a Energiei; Titluri si medalii: 1995 medalia Dragomir HURMUZESCU a Comitetului Electrotehnic Roman; 1998 Om al anului 1998, declarat de Institutul Biografic American; 1999 Medalie de aur, Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva; 2000 Cavaler al Ordinului Naţional, Pentru Merit, al Presedentiei Romaniei; 2009 Doctor HONORIS CAUSA al Universitatii VALAHIA din Targoviste. 2011 Medalie de aur, Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva; 2012 Medalie de aur, Salonul Internaţional de Invenţi, EUREKA, de la Bruxelles; Activitate editorială: Din 1996 pană in 2005, Revista EEA,Electrotehnica, Electronica, Automatica, Redactor şef adjunct; Din 1992 pană in 2005, Revista Lucrările ICPE, Redactor şef; Din 1993 pană in 2005, Editura ICPE,actuală Editura Electra, director fondator; Din 2001 pană in 2011, Univers ingineresc, Membru in biroul director; Din 2001 pană in prezent, ACTA ELECTROTEHNICA, Membru in editorial board; Din 2002 pană in 2005, ASIGURAREA CALITĂŢII,Membru in colegiu de redacţie; Din 2007 pană in prezent, Buletinul Stiintific al Facultatii de Inginerie Electrica al Universitatii Valahia Targoviste, Membru in Comitetul Stiintific; Din 2008 pană in 2010, Revista romana a inovarii, Membru in Colegiul Stiintific; Din 2009 pană in present, Mesagerul Energetic, Membru in Colectivul de redactie. Referinţe importante: 2005, Repere ale ingineriei romaneşti, Editura AGIR; Din 2001 pană in 2010, Who s who in the World; Din 2008 pană in 2011, Hubner Who is who, Enciclopedia Personalităţilor din Romania; 2010 şi 2011 Dicţionarul Personalităţilor din Romania; Din 2010, WIKIPEDIA.