Prof.univ.dr.ing. Nicolae Golovanov – Secretar

3794
  • MEMBRU TITULAR
  •  Secretar – Electrotehnică – Energetică
  •  28 noiembrie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nicolae Golovanov, n.28 noiembrie 1939, mun.Brăila. Profesor dr.ing., la catedra Sisteme Electroenergetice, facultatea Energetică, Universitatea Politehnica din Bucureşti, specialist în domeniul utilizării eficiente a energiei electrice şi în domeniul calităţii energiei electrice. De asemenea, este un specialist cunoscut în domeniul Tehnicii tensiunilor înalte. Are o bogată activitate în domeniul publicaţiilor de specialitate, fiind autor, prim autor sau coautor la un număr de peste 30 cărţi sau tratate. Împreună cu specialişti europeni recunoscuţi a publicat primul Handbook (editura Willey&Sons) din Europa privind calitatea energiei electrice. A obţinut premiul Constantin Budeanu al Academiei Române în anul 1995 pentru lucrarea Poluarea cu armo­nici a sistemelor electroenergetice funcţionând în regim permanent simetric, iar în anul 2000 lucrarea „Electrotemie şi Electrotenologii” , la care este prim autor, a fost premiată de Academia Română. A condus, cu deosebită competenţă, un mare număr de doctoranzi, din ţară şi din străinătate (Elveţia, Grecia). Are peste 100 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, fiind o prezenţă activă la cele mai importante manifestări ştiinţifice internaţionale din domeniu. 13 dintre lucrările realizate sunt citate ICI iar 4 sunt citate INSPEC. A desfăşurat şi desfăsoară o intensă activitate de cercetare în cadrul unor importante contracte ştiinţifice din ţără şi din străinatate. În prezent este director la 4 contracte de cercetare ştiinţifică derulate în cadrul programelor CEEX şi Parteneriate. Desfăşoară o amplă activitate de consultanţă în cadrul organismelor de specialitate din domeniul energiei.