Dr.ing.ec. Iulian Iancu

2045
 • MEMBRU DE ONOARE
 •      Electrotehnică, Energetică
 •  06 octombrie 1960

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Personalitate cunoscută în domeniul energie fiind preşedintele Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei. De asemenea este preşedintele Comisiei pentru Industrii şi Servicii din cadrul Parlamentului României. Între anii 1993 – 1998 şi-a perfecţionat studiile în domeniul managementului la University Business School – Oxford, Marea Britanie. Este doctor în Ştiinţe Tehnice, domeniul Petrol şi Gaze din Ploieşti şi doctor în Științe Economice la Academia de Științe Economice din Bucureşti; Are o vastă activitate în domeniul energiei şi a îndeplinit importante funcţii în domeniu, dintre care amintim: − Secretar de Stat în Ministerul Economiei şi Comerţului; − preşedinte al Autorităţii de Reglementare în domeniul gazelor naturale; − director general adjunct la SNGN Romgaz Mediaş. Este parlamentar şi are importante intervenţii pe probleme ale energiei. Este un activ colaborator al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile şi Eficienţă Energetică din cadrul Academiei Române. Pentru merite deosebite în activitatea depusă a primit Ordinul Naţional de Merit în grad de Cavaler. Are numeroase lucrări şi intervenţii prezentate în cadrul unor importante manifestări de specialitate, la nivel naţional şi internaţional şi are multe lucrări publicate în domeniul energie şi în domeniul management. Are contribuţii importante la elaborarea unor materiale programatice în domeniul energiei, la nivelul Academiei Române. Ca membru al Parlamentului României şi preşedinte al Comisiei de Industrie şi Servicii, are contribuţii importante la abordare importantelor probleme actuale din domeniul energie. De asemenea, depune eforturi deosebite pentru elaborarea legilor din domeniul energiei care să fie centrate în special pe interesele utilizatorilor. Are o bogată activitate internaţională fiind participant activ la Congresele Mondiale ale Energiei şi la întrunirile Consiliului Mondial al Energiei. Cu profunde cunoştinţe în domeniul energie are contribuţii de substanţă la toate manifestările din ţară şi din străinătate care abordează probleme ale sectorului energie. Ca specialist în domeniu este deosebit de apreciat pentru hotărârea şi competenţa cu care încearcă să abordeze dificilele aspecte ale sistemelor actuale de energie. Studii:
 •  doctor în Ştiinţe Tehnice, domeniul Petrol şi Gaze din Ploieşti;
 •  doctor în Ştiinte Economice la Academia de Ştiinte Economice din Bucureşti;
 •  studii în domeniul managementulul la University Business School – Oxford, Marea Britanie;
 •  preşedinte al Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei, cu o amplă activitatea internaţională în domeniul energiei;
 • are o apreciată activitate ştiinţifică în cadrulInstitutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile şi Eficienţă Energetică din cadrul Academiei Române;
 • are contribuţii importante, în cadrul unor manifestări la nivel naţional şi internaţional, privind problemele actuale ale energiei;
 • este deosebit de deschis pentru colaborarea în rezolvarea problemelor actuale ale energiei don România;
 •  are contribuţii importante la elaborarea unor materiale programatice în domeniul energiei, la nivelul Academiei Române.