Dr.ing. Ion Potârniche

2371
  •   MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  15 iulie 1951

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domnul dr. ing. Ion Potarniche s-a născut in satul Potarnicheşti, comuna Poşta Calnău, judeţul Buzău la 15 iulie 1951. A absolvit cursurile facultăţii de Electrotehnică din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti in anul 1975, cu nota 9,57. A păşit in viaţa inginerească la Intreprinderea Electroaparataj Bucureşti unde, timp de doi ani a lucrat la secţia de Prototipuri. După acest stagiu de producţie a ales să lucreze in cercetare la Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Industria Electrotehnică ICPE. A parcurs toate gradele ştiinţifice de cercetare pană la gradul de cercetător ştiinţific principal gradul I. După separarea institutului ICPE in mai multe societăţi comerciale, in anul 1992, s-a implicat in dezvoltarea unei noi societăţi ICPE-ACTEL S.A. cu activitate integrată de cercetare-proiectare-producţie-mentenanţă. In anul 1994 a devenit directorul general al acestei societăţi pe care o conduce şi in prezent. In paralel cu activitatea administrativă a desfăşurat şi o amplă activitate ştiinţifică In domeniul acţionărilor electrice moderne, ca principală activitate a societăţii pe care o conduce. In anul 1996 a obţinut titlul de doctor in ştiinţe cu o teză privind fenomenele de electrocoroziune la navele marine. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat intr-un mare număr de lucrări şi brevete de invenţie:  9 propuneri de invenţie, dintre care 6 au obţinut brevet de invenţie şi 3 sunt in curs de examinare la OSIM;  35 lucrări publicate in diferite reviste de profil;  60 lucrări practice materializate in contracte de cercetare cu terţi;  92 lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice in domeniu;  5 cărţi realizate dintre care 4 sunt publicate in edituri de prestigiu şi una este in curs de publicare. Ca specialist in domeniul acţionărilor electrice de putere a fost antrenat la activitatea didactică la Universitatea Politehnica din Bucureşti şi la Universitatea Valahia din Targovişte. A adus şi aduce contribuţii ştiinţifice deosebite in domeniul acţionărilor de putere, fiind cunoscut pe plan internaţional in domeniul acţionărilor electrice pentru forajul terestru şi marin, precum şi in domeniul sistemelor statice de putere pentru instalaţiile energetice. Numeroase soluţii propuse sunt materializate in echipamentele produse la ICPE-ACTEL, apreciate in multe ţări cu care societatea are colaborări. Acordă o atenţie deosebită formării viitorilor specialişti, societatea pe care o conduce fiind o adevărată şcoală pentru pregătirea specialiştilor in domeniul acţionărilor de putere şi in domeniul sistemelor informatice necesare conducerii sistemelor de acţionare.