Dr. ing. Andrei Filotti

1168

  • MEMBRU DE ONOARE
  • Electrotehnică – Energetică
  • 27 octombrie 1930

 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dr. ing. Andrei Filotti, n. 27 octombrie 1930, București, specialist în hidroenergetică și gospodărirea apelor. Inginer șef al Institului pentru Planuri de Amenajare și Construcții Hidrotehnice (IPACH) și al Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Gospodărirea Apelor (ICPGA); a coordonat în calitate de șef de proiect elaborarea Planului Național de Amenajare a Apelor din România contribuind apoi la studiile de gospodărire a apelor pentru diferite baraje sau alte lucrări hidrotehnice.

În paralel a predat cursurile de gospodărire a apelor și de îndiguiri la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare. A publicat în calitate de coautor tratate de Gospodărire a Apelor, Lacuri de Acumulare și Combaterea Inundațiilor.

În 1982 a fost angajat consilier tehnic șef al Secretariatului General al Națiunilor Unite coordonând proiecte de gospodărire a apelor în India, Bangladesh, Ciad, Nigeria, Guineea și alte țări în curs de dezvoltare. După pensionare, a continuat să lucreze în calitate de consultant pentru proiecte internaționale în Federația Rusă, Uzbekistan și Kirghizia, finanțate de Guvernul Satelor Unite ale Americii, Banca Mondială și Banca Asiatică de Dezvoltare.

De asemenea, a lucrat ca director de operații al Corporației SWIPCO pentru acțiuni de combatere a corupției în activități de achiziții și investiții coordonând acestea în diferite țări din Africa printre care Uganda și Republica Congo.