Prof.univ.dr.ing. Lorin Cantemir

2487
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  17 martie 1934

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Lorin T. Cantemir: n. 17 martie 1934, Zelena-Hotin; absolvent al Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi (1957), specialitatea Electrificarea Industriei şi Agriculturii; doctor inginer (din 1973), cu teza „Contribuţii teoretice şi experimentale asupra motorului trifazat liniar de inducţie şi posibilităţi de utilizare” (1974); stagiar Liège-Belgia Institutul Electrotehnic Montefiore (1970-1971); doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei – Chişinău, (1999), al Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (2011) si al Academiei Navale „Mircea cel Batran” Constanta (2012); activitate didactică neîntreruptă la Institutul Politehnic (Universitatea Tehnică) „Gh. Asachi”) Iaşi – preparator principal (1958-1960), (1960) asistent, (1964) şef lucrări, (1975) conferenţiar, (1990) profesor şi conducător de doctorat în specializare inginerie electrică; a coordonat 35 doctoranzi, 16 şi-au susţinut teza de doctorat; a înfiinţat laboratoarele de Tracţiune Electrică, Sisteme Neconvenţionale de Transport şi Utilizarea Energiei Electrice; a elaborat 185 articole ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate, precum şi 20 brevete de invenţie, 15 cărţi, a înfiinţat laboratorul de cercetare ROBLIN, unde s-au realizat roboţi de transport acţionaţi cu motor liniar de inducţie ROBLIN 01, 02 şi 03; a realizat la Metalotehnica Tg. Mureş o maşină de tricotat rectilinie acţionată cu motor liniar de inducţie şi o instalaţie de impregnat materiale neţesute la NETEX-Bistriţa Năsăud; în 1973 a construit un stand de probe pentr-un boghiu de tramvai de 2 t cu motor liniar de inducţie; între 1981-1983 a conceput şi realizat un stand de probă de 500 m pentru vehiculul VEMLI 02 la 30 t acţionat cu motor liniar de inducţie de 150 KW; a realizat un minivehicul şi un boghiu sustentat magnetic.