Prof. univ. dr. ing. Nicolae Muntean

2068
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Electrotehnică – Energetică
  • n. 20.05.1956
  EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la 20 mai 1956 în Petroşani, jud. Hunedoara. Este absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, secţia Electrotehnică (1981), doctor inginer în domeniul electrotehnic (1994); Inginer proiectant la Electrotimiş Timişoara (1982 – 1988), inginer cercetător la ICMET Craiova, colectiv pe lângă UPT (1988-1990); Manager la BEESPEED Automatizări S. R. L. Timişoara (1194-2001); Cadru didactic universitar din 1990, profesor universitar din 2008 şi conducător de doctorat din 2009, cu indici de performanţă foarte buni şi conduce Centrul de cercetare “Controlul conversiei şi stocării energiei”. Formator în managementul universitar, Institute of Education, University of London (2009-2010); Are o bogată experienţă în managementul universitar, fiind pe rând Secretar ştiinţific, Prodecan şi Decan interimar al Facultaţii de electrotehnică şi electroenergetică, peste 35 de ani experienţă în domeniile acţionărilor electrice cu electronică de putere, automatizărilor industriale, sistemelor automotive şi surselor regenerabile de energie şi peste 20 ani de experienţă în managementul activităţilor de cercetare, consultanţă, proiectare şi producţie. A condus trei ani Editura Politehnica ( www.editurapolitehnica.upt.ro ) pe care a adus-o la un nivel deosebit de apreciat de către colectivul de cadre didactice din Universitate. Are o contribuţie deosebită la dezvoltarea unor laboratoare unice în Europa de Est, cel puţin, de “Power Electronics in Smart Microgrids şi Automotive” şi lucrări/contracte competitive multidisciplinare în UPT şi altele, cu industria naţională şi din străinătate. Este membru sau coordonator în peste 20 de programe de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională. De asemeena, este editor asociat al publicaţiei „Journal of Electrical Engineering”, www.jww.ro  indexată INSPEC. Are o amplă implicare în activitatea ştiinţifică pe plan international (https://www.researchgate.net/profile/N_Muntean?ev=prf_highl ).