Prof. univ. dr. ing. Lucian Nicolae Tutelea

800

 • Prof. univ. dr. ing. Lucian Nicolae Tutelea

  • MEMBRU ASOCIAT
  • Electrotehnică – Energetică
  •  26 septembrie 1964

              EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

  • Născut: 26 septembrie 1964, Valea-lungă, județul Alba
  • Studii: Institutul  Politehnic Traian Vuia Timișoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, 1989;  Teza de doctorat: Controlul Poligonal al fluxului statoric în acționările electrice de curent alternativ la Universitatea Politehnica Timișoara, 1997.
  • Poziția actuală:  Profesor  la departamentul de Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie Electrică și Electroenergetică, Universitatea Politehnica Timișoara, abilitat conducere doctorat în domeniul Inginerie electrică; Cercetător CS1 Academia Română – Filiala Timișoara.
  • Activitate didactică – cursuri predate:  Mașini electrice, Proiectarea optimală  şi analiza cu element finit a mașinilor electrice, Sisteme dedicate pentru automobile,  Sisteme de reglaj avansate in electronica de putere, Tehnici de programare in C, Sisteme cu microprocesoare,  Aplicați în C++ .
  • Activitate de cercetare:  Proiectarea mașinilor electrice (inducție mono și trifazată, sincronă cu excitație, sincronă cu magneți permanenți de suprafață sau interiori, cu înfășurare distribuită sau concentrată, cu flux axial sau radial, sincrona cu reluctanță variabilă cu sau fără magneți permanenți, mașini electrice cu mișcare liniară); analiza cu ajutorul elementului finit (OPERA – Vector Field Cobhan, Flux – Cedrat, FEMM, Ansys); elaborare de modele analitice pentru mașinile electrice utilizând metoda circuitelor magnetice; proiectare optimală (Hooke Jeeves, genetic algoritm, particle swarm algoritm), elaborarea de modele dinamice pentru analiza regimurilor tranzitorii; elaborarea unor strategii de control a mașinilor electrice.
  • Publicații: două cărți in CRC Press, 5 cărți cu ISBN la edituri din tară, 5 culegeri de probleme/ îndrumătoare de lucrări practice,  161 articole publicate dintre care 18 în reviste internaționale indexate ISI cu factor de impact, 79 în volumele unor conferințe internaționale indexate ISI,  44 în BDI altele decât ISI (IEEE Xplore, Scopus, INSPEC, Google Scholar), 3 brevete de invenție indexate ISI (unul Național și două în străinătate).