Ing. Petru Sorin Bușe

2361
  •   MEMBRU ASOCIAT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  30 noiembrie

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domnul Petru Sorin Buşe a absolvit Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea TCM, în anul 1985, unde a fost iniţiat în problemele tehnologice ale industriei de automobile. Încă de la primul loc de muncă, Firma ELECTRONICA (1990), a fost implicat în partea electrică a automobilului, dezvoltând componnete electrice pentru producătorii Citroen şi Dacia-Renault. Au urmat mai multe stagii de pregătire tehnică, în acelaşi domeniu la Toyota Motor Corporation Nagoya, Toyota Institute, Toyota Motor Manufacturing of North America, Universities of Toronto & Waterloo. A lucrat ulterior la Les Industries Formtech Inc. Quebec (1991-1992), SKD Company Milton, Ontario (1992-1995), Matcor Automotive Inc, Canada (1995-1996), Toyota Motor Manufactoring of Canada (1996-2008), Renault Technologies Romania (2008-în prezent), din anul 2009 fiind pe poziţia de Director General. În multiplele poziţii tehnice şi manageriale deţinute, dl. Petru Sorin BUŞE a depus eforturi pentru modernizarea soluţiilor tehnice din domeniul automobilului, reducerea consumurilor energetice, implementarea managementului energetic al automobilului prin soluţii electronice, inclusiv sisteme HiL. Dintre actualele preocupări sunt cele legate de automobilul electric, pentru care Firma Renault a arătat un dosebit interes. Având în vedere amploarea industriei automobilului în economia românească, noile direcţii de cercetare iniţiate de Firma Renault în România unde a făcut o semnificativă investiţie în domeniul cercetării, oportunităţile deschise astfel industriei şi cercetării aplicative din ţara noastră şi rolul deosebit al d-lui Petru Sorin BUŞE în această evoluţie, vă propun primirea domniei sale ca membru asociat al ASTR. Domnul Petru Sorin BUŞE este deosebit de apropiat de şcoală şi participă cu entuziasm la toate activităţile la care poate să-şi aducă contribuţia. Poate fi un sprijin real în cadrul activităţilor ASTR.