Dr.ing. Mihai Opaschi

1671
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  24 martie 1926

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mihai Opaschi: n. 24 martie 1926, Secureni, judeţul Hotin, absolvent al Şcolii Politehnice Timişoara, Facultatea  de  Electromecanică (1950);  doctor  inginer 1980);  Inginer  proiectant maşini  electrice  generale la CM  Reşiţa  (1950-1960);  a  înfiinţat  Secţia  proiectări hidrogeneratoare  la  UCM  Reşiţa  (1960),  în calitate de inginer şef a înfiinţat Institutul de proiectare echipamente hidrogenergetice  (IPEE)  din Reşiţa  (1965) şi l-a conduspână în 1978;  realizator  al  peste 75 de proiecte de prototipuri  de  maşini asincrone  şi maşini de curent continuu; a întocmit proiectele a 6 hidrogeneratoare de puteri între 8.500 – 90.000 kVA, a proiectat primul hidrogenerator românesc de 8.500 kVA de la CHE Roznov.II; a condus asimilarea hidrogeneratoarelor de 190 MVA de la Porţile de Fier I şi 185 MVA – Lotru; 32 articole de specialitate, a publicat cartea Proiectarea hidrogeneratoarelor şi a motoarelor sincrone, vol. I, (1980), a elaborat manuscrisul pentru cartea Proiectarea hidrogeneratoarelor şi a motoarelor sincrone, vol. II; a participat la organizarea a 2 consfătuiri pe ţară.