Prof. univ. em. dr. ing. Maria Imecs

1225
  MEMBRU DE ONOARE
      •   Electrotehnică, Energetică
      •  17 februarie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Maria IMECS n. 17 februarie 1948 la Cluj, profesor universitar emerit la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Professor Honoris Causa la Universitatea din Miskolc. A absolvit Institutul Politehnic din Cluj (1970), Facultatea de Electrotehnică (șef de promoție și Premiul Rectorului pentru proiectul de diplomă). Între anii 1970-1975 a efectuat un stagiu la Centrul de Cercetare și Proiectare pentru Componente Electronice) din IPRS (Întreprinderea de Piese Radio și Semiconductoare) Băneasa, a continuat la centrul de cercetare din Întreprinderea Tehnofrig, apoi la ICPIAF (Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Alimentară și Frigorifică) din Cluj-Napoca. Începând din anul 1975 își continuă activitatea în învățământul superior la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), urcând toate treptele carierei didactice devenind profesor titular în 1992 și conducător de doctorat în 1994. Între anii 1997 și 2008 a fost șeful catedrei de Acționări Electrice și Roboți din facultatea de Electrotehnică și începând cu anul 2000 a fost membru al senatului obținând Diploma de Onoare a Senatului UTCN pentru întreaga activitate desfășurată în favoarea învățământului. În calitate de conducător de doctorat a finalizat teza cu 14 doctoranzi (cu o distincție „Summa cum Laude” și trei „Cum Laude”). A fost bursier DAAD în Germania și profesor invitat în Germania, Danemarca, Ungaria și în țară din 2003 la Universitatea Sapientia. După 1990 are peste 100 de participări la conferințe, din care majoritatea internaționale cu peste 260 lucrări științifice publicate. A participat la 41 de granturi și contracte de cercetare, dintre care după 1990 la 20 a fost director de contract sau responsabil partener. Este coautor la 6 brevete de invenție. A obținut Premiul Academiei Române „Traian Vuia” 1991 pentru lucrarea „Sisteme de reglare cu orientare după cîmp ale mașinilor de curent alternativ” (publicată în1989 în limba română și apoi în limba engleză, completată în 2 volume, 1991-1993) și Premiul „Géniusz” acordat de Asociația Inventatorilor din Ungaria (1996) pentru lucrarea „Sisteme de reglare vectorială ale generatoarelor sincrone”. A fost distinsă cu Medalie și „Diplomă pentru activitate îndelungată și contribuții deosebite în domeniul acționărilor electrice”, acordată de Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Societatea Română de Acționări Electrice, în 2000 și Premiul Național MVM de Energetică Dennis Gabor 2012, și Diplomă de merit pentru „activitatea științifică-intelectuală proeminent creativă și inovativă în domeniul industriei energiei electrice acordată de Compania Electrică din Ungaria MVM și Fundația NOVOFER. Pensionată în 2014 a fost distinsă cu Diplomă de excelență a Facultății de Inginerie Electrică și Diplomă de Onoare a Decanului Facultății de Inginerie Electrică, UTCN. Este membru fondator al Societății Naționale de Acționări Electrice (1990) și a Societății Naționale de Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică (2000), din 2014 este președintele Secției de Automatizare și informatizare a Academiei Maghiare de Științe filiala din Cluj (MTA-KAB); din 1998, membru în Consiliul permanent PEMC-Council (Power Electronics and Motion Control) care a fost sub tutela asociației EPE – European Power Electronics and Drives Association. Este membru al Clubului Premiaților Denis GABOR și membru simpatizant al Clubului Humboldt – Transilvania din Cluj.