Prof.univ.dr.ing.dipl. Mihai Octavian Popescu

2910
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  10 noiembrie 1947

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Este profesor în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, la Departamentul de Aparate Electrice şi Convertoare. În anul 1992 a fost ales prodecan al Facultăţii de Electrotehnică iar între anii 1996 şi 2004 a fost decanul facultăţii. În urma alegerilor din anul 2004, a fost desemnat prorector al Universităţii Politehnica din Bucureşti, funcţie pe care a îndeplinit-o până în anul 2011. A urmat mai multe stagii de pregătire la Toulouse Franţa, INP Grenoble Franţa, NTU Athena şi TEI Kozani Grecia. A desfăşurat o bogată şi pasionată activitate didactică asigurând pregătirea de specialitatea a multor generaţii de specialişti în domeniul Echipamentelor Electrice. A contribuit la îmbogăţirea materialelor de studiu prin elaborarea a peste 25 manuale, un mare număr de ghiduri practice de laborator şi a contribuit la dezvoltarea de noi laboratoare în cadrul facultăţii. Are o prezenţă activă în cercetarea ştiinţifică aplicativă fiind autorul a peste 70 de contracte de cercetare cu industria. De asemenea, are o bogată prezenţă în viaţa ştiinţifică în domeniu, fiind autor a peste 100 lucrări publicate în reviste ştiinţifice de specialitate şi în materialele unor conferinţe internaţionale de mare prestigiu, la care a fost şi moderator. Are contribuţii importante la 5 contracte de cercetare internaţionale. Este membru a celor mai importante societăţi ştiinţifice interne şi internaţionale: IEEE, ACER-România, AVER, President EMC Chapter Romania. Activitatea intensă desfăşurată pe plan didactic, ampla activitatea ştiinţifică cu recunoaştere internă şi internaţională, precum şi calităţile manageriale au determinat ca domnul profesor Mihai Octavia POPESCU să fie cooptat într-un mare număr de comisii pentru dezvoltarea şi controlul activităţilor didactice şi ştiinţifice. A fost membru al Comisiei pentru Reforma Educaţiei (2007-2009), membru ARACIS (2006-2011), membru al Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învățământului Superior (1999-2011), membru al Comisiei Naţionale de Acreditare (2005-2010), membru a AMCSIT (2006-2010) etc. Este membru al colegiului de redacţie al revistei Electrotehnică, Electronică şi Automatică, membru al Colegiului de redacţie al Buletinului UPB, al revistei ACTA ELECTROTEHNICA – Cluj Napoca precum şi a Anuarului Universităţii din Galaţi. Domenii de activitate tehnică şi ştiinţifică: regimul dinamic şi caracterizarea arcului electric de comutaţie, utilizarea metodelor statistice în tehnică, convertoare statice, compatibilitate electromagnetică, surse regenerabile şi echipamente specifice.