Prof . univ. dr. ing. Omar Lanchava

  MEMBRU DE ONOARE  20.09.1946 Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   Născut la 20 septembrie 1946, Kutaisi, Georgia. Studii superioare: Institutul Politehnic Georgian (1964-1969); Studii doctorale: două titluri de doctor la Academia de Științe din Georgia (în...

Prof. em. dr. ing. Radu Liviu Orban

MEMBRU DE ONOARE 26 ianuarie 1941 Știința și Ingineria materialelor EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   Născut la 26 ianuarie 1941, Abrud, Jud. Alba Poziţia actualǎ: Pensionar, limitǎ de vârstǎ (din 2006), Profesor-durată determinată, UTCN (din 2015). ...

Dr. mat. Iosif Țaposu

  MEMBRU DE ONOARE Ingineria Transporturilor n. 01.09.1946 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   Este născut la 01.septembrie, 1946 în com. Dâmbovicioara, jud. Dâmboviţa. Matematician-mecanician, a lucrat la Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale, INCAS  București, Doctor în Matematici. Are contibuții la dezvoltarea...

Prof. univ. dr. ing. Dan Precupanu

MEMBRU TITULAR Construcții și Urbanism n. 22.06.1938 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la 22 iunie 1938 în Păstrăveni, jud. Neamț; Cariera: 1960 -1964 inginer proiectant la IPROMET ; din 1964 activitate universitară şi tehnic-inginerească: profesor  univ., doctor ing....

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Muntean

MEMBRU DE ONOARE Electrotehnică - Energetică n. 20.05.1956   EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la 20 mai 1956 în Petroşani, jud. Hunedoara. Este absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, secţia Electrotehnică (1981), doctor inginer în domeniul...

Dr. ing. Carmen Mateescu

MEMBRU ASOCIAT Inginerie Chimică n. 25.06.1969 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ S-a născut pe data de 25.06.1969 în Craiova, jud. Dolj. A absolvit Institutul Politehnic București, Facultatea de Tehnologie Chimică, secția Tehnologie Chimică Organică și cursurile postuniversitare doctorale...

Prof. univ. dr. arh. Constantin Enache

 MEMBRU DE ONOARE Construcții și Urbanism n. 19.11.1949 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la data de 19 noiembrie, 1949 în localitatea Chitila, jud. Ilfov. Este absolvent al Universității de arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din anul 1973. Începând...

Prof. univ. dr. ing. Corneliu Gheorghe RUSU

MEMBRU CORESPONDENT Electronică, Automatică n. 09.12.1960   EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Data și locul nașterii: 9 decembrie,1960, com. Surduc, jud. Sălaj. Locul de muncă: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației, Departamentul - Bazele...

Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai RADU

MEMBRU CORESPONDENT Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei 06.11.1958     S-a născut în Petroşani, la data de 06.11.1958. Studii superioare şi specializări postuniversitare: Institutul de Mine din Petroşani în anul 1983 - şef de promoţie; stagiu doctoral la École...

Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU

MEMBRU CORESPONDENT Știința și ingineria materialelor 12 decembrie 1957 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ Născut la 12 decembrie 1957, com. Onișcani, jud. Bacău. În 1977 a absolvit Liceul Industrial „Tractorul” din Brașov şi apoi în 1983, Facultatea de Mecanică din...