dr. ing. Andrei Sarbu

567
 
MEMBRU DE ONOARE
        •  Inginerie chimică
        •  21 iunie 1949
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Andrei Sârbu, n. 21 Iunie 1949 în Bucureşti. Este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, promoția 1972 în specializarea Tehnologia Compuşilor Macromoleculari. Este Doctor inginer din anul 1984 având conducator de doctorat pe prof. Dr. Doc. Ing. Dumitru Săndulescu de la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti. A fost încadrat pemanent, din 1972 până ȋn prezent, la Institutul de Cercetări Chimice Bucureşti, devenit din 2004 Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti. În 1978 a fost atestat cercetător ştiintific, ȋn 1984 a fost promovat cercetător ştiintific principal gradul III şi din 1990 este cercetător ştiintific principal gradul I. În perioada 2004-2013 a fost director adjunct al Departamentului Polimeri din ICECHIM. În perioada 2013- 2020 a fost şef laborator, Echipa 1 Materiale polimerice avansate ṣi reciclare polimeri din ICECHIM. A lucrat ȋn domeniul sintezei şi prelucrării polimerilor: polimeri imprentați molecular, nanocompozite polimerice anorganic- organice, imobilizarea covalentă a enzimelor pe polimeri, membrane, fibre, poliuretani, etc. Între 1990-2008 a fost cadru didactic asociat la Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiința Materialelor, Catedra de Inginerie Chimică. Din 2003 până ȋn 2022 a fost cadru didactic asociat la Universitatea Bucureşti, Centrul de Cercetări pentru Protectia Mediului şi Valorificarea Deşeurilor. Din mai 2000 până ȋn mai 2002 a lucrat ca cercetător invitat cu bursă postdoctorală la Institutul Superior Tehnic din Lisabona. În perioda 2011- 2022, a fost aproape ȋn fiecare an timp de câte 14 zile – o lună profesor invitat la Universitatea de Sud-Toulon Var-ISITV. A contribuit la elaborarea a peste 230 lucrări de cercetare tehnologică pentru diverşi beneficiari şi a 162 articole publicate  (131 ISI), 4 capitole de carte ȋn edituri internaţionale, a 466 comunicări la simpozioane şi congrese interne sau internaţionale, a 44 brevete de invenţie acordate, din care 1 brevet european şi a 19 cereri de brevet. Din 2010 este preşedintele filialei 3 Bucureşti a Societăţii de Chimie din România şi membru al consiliului naţional al SChR, afiliată EUCHEMS. Este membru al biroului de conducere pe ţară al Societăţii Inginerilor Chimişti din România. Este membru al Societăţii de Polimeri Imprentaţi Molecular (MIP society), al Environmental Biotechnology (EB), Division of the European Federation of Biotechnology, al American Chemical Society şi al Royal Chemistry Society.