dr. ing. Doina Pisla

656
 
MEMBRU ASOCIAT
        •  Mecanica Tehnica
        •  02.02.1968
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Doina Pîslă: n. 02.02.1968, Cluj-Napoca, județul Cluj. Este absolventă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică ca șefă de promoție (1991). Devine doctor inginer al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (1997), în specialitatea “Inginerie Mecanică”, în urma susținerii tezei de doctorat intitulată: “Cercetări privind simularea grafică a funcționării roboților industriali pe baza studiului cinematic și dinamic al structurii lor spațiale”.

Din 1990 este cadru didactic universitar la Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice/ Catedra de Mecanică și Programare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: preparator (1991-1995), asistent universitar (1995-1998), şef de lucrări (1998-2001), conferenţiar (2001-2005) şi profesor universitar (2005-până în prezent).

Din anul 2001 este Director al Centrului de Cercetare pentru Simulare și Testare Roboți Industriali (CESTER), centru acreditat internațional și unul din centrele de excelență ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Este Directorul Consiliului de Studii Universitare de Doctorat din anul 2016.

A participant la mai multe stagii doctorale și postdoctorale din domeniul roboticii la Universitatea Tehnică din Braunschweig, Germania (1993-1999). A fost bursier KAAD și DAAD.

La studiile de licenţă, de-a lungul anilor, a predat mai multe cursuri, cum ar fi: „Utilizarea şi programarea calculatoarelor”, „Modelarea și simularea roboților”, „Roboți cu structuri paralele și aplicații” etc. Pentru studenții de la masterat a introdus și a predat cursul de „Robotică Medicală”.

Activitatea de cercetare științifică este orientată în principal în domeniul roboticii și mecatronicii cu precădere pe cinematica și dinamica roboților paraleli, dezvoltarea de roboți inovativi medicali, sisteme inteligente, sisteme robotice reconfigurabile.

Activitatea de cercetare desfășurată în universitate (peste 50 proiecte coordonate ca director ori ca responsabil de proiect, obținute prin competiție națională sau internațională) a fost materializată prin crearea unor modele experimentale, standuri experimentale și prototipuri de roboți inovativi (peste 15) în special, roboți medicali pentru tratamentul ṣi diagnosticul cancerului, roboți de recuperare medicală a pacienților dar și prin publicații științifice (peste 200 lucrări, peste 50 fiind publicate în reviste cotate ISI iar peste 70 la conferințe cu volume indexate ISI), cărţi (7 cărţi publicate în edituri recunoscute, în calitate de autor sau de coautor) sau prin brevete de invenţie (șapte brevete aprobate naționale / internaționale și peste 10 cereri de brevet).

Este membrul Comisiei Tehnice de Cinematică și a Comisiei Tehnice de Inginerie Biomecanică a „International Federation for the Promotion of Mechanismand Machine Science” (IFToMM).

Are peste 1100 citări în Web of Science (indice Hirsch22), peste 1250 citări în Scopus (indice HirschScopus 21) şi peste 2150 citări în Google Scholar (indice Hirsch 27).

A participat la peste 100 manifestări științifice internaționale, la care a prezentat lucrări științifice, brevete de invenție, prototipuri, modele experimentale în special ȋn ultimii 17 ani în domeniul roboticii medicale. A fost invitat ca și keynote speaker la peste 20 conferințe şi congrese internaționale.

De-a lungul anilor a primit mai multe premii și distincții la Saloanele de Inventică naționale și internaționale, conferințe și congrese de prestigiu naționale și Internaționale.

Ca înaltă recunoaștere a rezultatelor excelente obținute, în anul 2022 i s­a acordat Premiul Academiei Române „Traian Vuia” pentru anul 2020 – Grupul de lucrări „Roboți paraleli inovativi pentru aplicații medicale”, (Decernare 7 decembrie 2022).

Este membru CNATDCU ȋn Comisia de inginerie mecanică, mecatronică și robotică (din 2016-pȃnă în prezent), evaluator ARACIS din anul 2015, expert evaluator C.N.C.S.I.S. şi U.E.F.I.S.C.D.I. din anul 2004 și expert evaluator proiecte europene.

Este recenzor a peste 300 lucrări în reviste internaționale, conferințe naționale și internaționale, membru în comitetele științifice a unor numeroase conferințe şi congrese internaționale de prestigiu, membru al board-ului științific al Journal of Technical Sciences, Applied Mechanics şi editor asociat al revistei Robotica (Cambridge University Press) din 2020.

Este editor al mai multor cărți de prestigiu ȋn editura Springer și editor al seriei “New Trends in Medical and Service Robotics” (editura Springer).