dr. ing. Emilia Visileanu

601
 
MEMBRU DE ONOARE
        •  Inginerie Chimica
        •  25.08.1948
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Subsemnata Emilia Visileanu m-am născut la 25.08.1948 ȋn orașul Vaslui, județul Vaslui. In perioada 1955-1962 am urmat cursurile primare ale Școlii “M.Kogălniceanu” iar ȋn perioada 1962-1966 am urmat cursurile liceale ale Liceului “M. Kogălniceanu”. In anul 1966 am participat la examenul de bacalaureat și am obținut Diploma de bacalaureat. In perioada 1966-1967 am activat ca profesor suplinitor de Istorie-Geografie clasele 5-7 la Școala Generală din Comuna Căpușneni, Vaslui iar ȋn perioada 1967-1968 ca învățător clasele 1-4 la Școala Generala Băcăuani, Vaslui. In perioada 1968-1973 am urmat cursurile Facultății de Industrie Ușoară din cadrul Universității Tehnice Gh. Asachi, Iași și obținut diploma de Inginer licențiat. După absolvire am fost repartizată la Institutul de Cercetări Textile (ICT) din București. In perioada 1973-1975 am activat ca inginer stagiar. Din 1986-1982 am ocupat funcția de Șef departament Lâna. In anul 1992 Institutul de Cercetări Textile a devenit Societatea Comercială „Certex” înființată ȋn baza Legii nr.100. In această formulă de organizare am ocupat funcția de Director de producție ȋn perioada 1992-1994 și Manager de producție ȋn perioada 1994-1996. In anul 1996 Institutul de Cercetări Textile a devenit Institut Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile ṣi Pielărie (INCDTP) ṣi am ocupat funcția de Director tehnic ȋn perioada 1996-1997 iar in perioada 1997-2011 funcția de Director general. Din anul 2011 ocup funcția de Cercetător științific gr. I ȋn cadrul INCDTP. In anul 1996 am absolvit cursurile doctorale ale Universității Gh. Asachi din Iași ṣi am obținut titlul de Doctor ȋn științe prin susținerea tezei: Tehnologii ṣi produse din Industria ușoară.In perioada 2009-2011 am urmat cursurile de: Relatii publice ṣi comunicare pentru managerii din institutele naționale de cercetare dezvoltare, Formator, Manager proiect, Competenṭe antreprenoriale ṣi Antreprenoriat. In calitate de cercetător științific, activitatea s-a desfășurat ca ṣi coordonator sau membru in colective de cercetare ȋn proiecte derulate ȋn programele naționale: POS CCE, POS DRU, Programul de colaborare bilateral România Vietnam, Planul Național de CDI- Programul Parteneriate, PNIII, Nucleu 6N/2023 si internaționale de CDI ( FPVI, Leonardo da Vinci, Eureka, ERANET, MANUNET, ERASMUS +, H2020 etc.), peste 100 proiecte. Rezultatele activității științifice s-au materializat prin publicarea ȋn editurile : CERTEX, AGIR, PERFORMANTICA ȋn calitate de autor și coautor a 16 cărți și au fost obținute 23 brevete de invenții și cereri de brevete de invenții. Lucrări susținute la evenimente științifice naționale și internaționale peste 150, publicații ȋn reviste cotate ȋn baze internaționale de date –peste 25, ȋn reviste recunoscute CNCSIS – peste 35. Participare la Saloanele de invenții și Inovații, naționale și Internaționale s-a materializat prin obținerea a peste 100 diplome și medalii. In perioada menționată am activat ȋn forumuri științifice sau asociații profesionale naționale in calitate de: Membră a Biroului P.R.C.P., Președinte executiv SIT – A.G.I.R, Președinte al Comisiei 8 – Colegiul Consultativ al ANCS, Vicepreședinte A.S.R.O., Președinte S.C.C.R., Membră a Comisiei Naționale pentru Notificare Eco-Label, Membră a Comisiei de Apel R.E.N.A.R., Membră a Consiliului de conducere F.E.P.A.I.U.S., Președinte al colegiului editorial pentru revista „Industria Textilă”, cotată ISI, Evaluator expert C.N.C.S.I.S. și ȋn forumuri științifice sau asociații profesionale internaționale: Membru CA – TITK – Germania, Membru I.A.F.T.C.C. – Europa, Membru al Comisiei de specialitate Euratex al Platformei Tehnologice pentru Viitorul Textilelor și Confecțiilor, Membru TCT – ERANET – CROSSTEXNET, Membru al Asociației Europene TEXTRANET