Prof. univ. dr. Răzvan George Rîpeanu

1293
 
  • MEMBRU ASOCIAT
  • 21.02.1964
  • Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei
  EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   Născut la 21 februarie1964, în București.  Studii superioare: Institutul de Petrol şi Gaze din Ploiești în 1989, inginer specializarea Utilaj  Tehnologic – Mașini şi utilaje petroliere pentru schele; Doctor inginer – cum Laude, Domeniul Inginerie Mecanică. Experiența profesională: profesor universitar (din anul 2013), conducător de doctorat abilitat, Director IOSUD la UPG Ploiești, prorector din 2020. Activitate profesionalștiințifică prestigioasă: 6 cărţi de specialitate, 3 brevete de invenție, peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate şi volumele unor conferințe, dintre care 20 cotate ÎŞI, director la 19 contracte de cercetare sau granturi şi membru în peste 50 de contracte de cercetare. Este recenzor şi membru în Comitetul științific la revista ÎŞI Journal of the Balkan Tribological Association. Membru în comisia de Mecanică, Mecatronică, Robotică a CNATCDU (2016-2020). Afilieri: Este preşedintele Asociației Române de Tribologie din anul 2014, Membru al “Society of Petroleum Engineers” din SUA, Membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Inginerilor de Coroziune, Membru AGIR- filiala Prahova, Membru al Asociaţiei Balkanice de Tribologie.