Prof.univ.dr.ing. Virgil Stanciu

479
  •  MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Transporturilor
  •  24 septembrie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domeniul Științe inginerești, Domeniul de specialitate Inginerie aerospațială, Sisteme de propulsie aeronautice și spațiale, Ingineria turbomașinilor de aviație (compresoare,turbine), filosofia propulsiei, istoria învățământului aerospațial, management aerospațial.