Prof.univ.dr.ing. Virgil Stanciu

3247
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Ingineria Transporturilor
  •  24 septembrie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la 24 septembrie 1948, a absolvit Facultatea de mecanică, în anul 1971, ca șef de promoție, Secția de aviație cu un proiect de diplomă dedicat ”Proiectării unei rachete în trei trepte purtătoare de sateliți”. Se menționează faptul că a depus o intensă activitate didactică și de cercetare științifică in domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul inginerie aerospaţială, având ca subdomenii de competență, sisteme de propulsie aeronautice, aerospațiale și cosmice, turbomașini subsonice și supersonice, design aeronautic şi de numeroasele inovaţii și invenții tehnice în domeniu, devenind cunoscut în ţară şi în străinătate. O contribuție importantă, este cea referitoare la componenta  istoriei învăţământului spatial românesc şi al managementului, precum și filosofia propulsiei spațiale. În calitate de profesor universitar, din 1993, a fost preocupat de dezvoltarea învățământului tehnic superior în domeniul spațial, prin organizarea unor programe de studii la învățământul de licență, master și de doctorat. A conceput, proiectat şi realizat instalaţii de laborator, privitoare la modernizarea tehnologiei didactice, prin realizarea unor instalţii noi introduse în activitatea didactică şi a studiului elementelor şi proceselor din motoarele aeroreactoare. În anul 1990, în cadrul Universității “Politehnica” din Bucureşti, a ocupat funcțiile didactice de Conferenţiar universitar (1990–1993) şi Profesor unversitar, din 1993 până în prezent. În anul 1998 este numit în funcția de Şef al Catedrei de Ştiinţe aerospaţiale „Elie Carafoli”, prodecanul facultății între anii 2004-2008, iar în perioada 2008-2016 a deținut funcția de Decan al Facultăţii de inginerie aerospaţială. Ca o recunoaștere, a activității sale, care cuprinde circa 250 de lucrări științifice, a devenit membru al unor societăți și academii cu caracter științific. Astfel, din –   1995, Membru al Societăţi Americane a Inginerilor Mecanici (ASME); –   2003, Membru Corespondent al Academiei de Şiinţă şi Artă Romano- Americană; –   2006, Președintele Asociaţiei de Aeronautică și Astronautică a României (A.A.A.R.); –   2007, Membru al Asociaţiei Aeronautică și Astronautică a Franţei (A.A.A.F); –   2015, Membru asociat CRIFST, Divizia de Istoria Tehnicii;
  • 2018, Membru A.G.I.R.
Totodată, a primit și următoarele premii de presitgiu:
  • Premiul ”Henri Coandă” al Academiei Române, în anul 2013, pentru cartea “Filosofia propulsiei. Filosofilogia”;
  • Premiul ”Herman Oberth” al Academiei Oamenilor de Știință din România, în anul 2014, pentru cartea ”Cultură și civilizație aeronautică (file de istorie)” .