MOTO

Academia de Științe Tehnice din România (ASTR) are misiunea de a promova științele inginerești, dezvoltarea industriei și perfecționarea ȋnvățământului ingineresc ȋn beneficiul societății.

Academia de Științe Tehnice din România este membră cu drept de vot a Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare.

SUMAR

1 – Conducerea ASTR;

2 – Președinṭii secṭiilor, filialelor și Prezidiul ASTR;

3 – ASTR – membră a EURO-CASE;

4  – Despre ȋnființarea ASTR și membrii fondatori;

5  – Cărṭi și articole despre și ȋn legătură cu ASTR;

6  – Conducerile anterioare ale ASTR.

 CONDUCEREA ACADEMIEI DE STIINTE TEHNICE DIN ROMȂNIA (ASTR)

1. BIROUL PREZIDIULUI

– PRESEDINTELE ASTR

Prof.univ.em.dr.ing. DHC Valeriu V. Jinescu

– VICEPRESEDINTE ASTR

Prof.univ.dr.ing. DHC Polidor Bratu

– VICEPRESEDINTE ASTR

Prof.univ.dr.ing. DHC Ioan Vida-Simiti

– VICEPRESEDINTE ASTR

Prof.univ.dr. ing. Nicolae Țăpuș, membru de onoare al Academiei Române

SECRETARUL GENERAL AL ASTR

Prof.univ.dr.ing. Vladimir Răsvan

1.(a) PRESEDINTELE DE ONOARE AL ASTR

Prof.univ.as.dr.ing.Euring.DHC Mihai Mihăiță

2. PREȘEDINȚII SECȚIILOR ASTR

Secția 1 – Mecanica Tehnica – Prof.univ.dr.ing. Costică Atanasiu
Secția 2 – Inginerie Mecanică –  Prof.univ.dr.ing. Ion Vișa
Secția 3 – Electrotehnică – Energetică – Prof.univ.dr.ing. DHC Florin – Teodor Tănăsescu, membru de onoare al Academiei Romậne
Secția 4 – Electronică – Automatică – Prof.univ.dr.ing. Octavian Păstrăvanu
Secția 5  –Tehnologia Informației ṣi Comunicațiilor – Calculatoare ṣi Telecomunicații –
Secția 6  – Construcții ṣi Urbanism – Dr. ing. Victor Popa
Secția 7 – Ingineria Transporturilor – Prof.univ.dr.ing. Cristian Andreescu
Secția 8 – Inginerie Chimică – Dr. ing. Doru Vladimir Pușcașu
Secția 9  – Știința ṣi Ingineria Materialelor – Prof.univ.dr.ing. Mihai Ovidiu Cojocaru
Secția 10 – Ingineria Petrolului, Minelor ṣi Geonomiei – Prof.univ.dr.ing. DHC  Sorin Mihai Radu

2.(a) PREȘEDINȚII FILIALELOR ASTR

– Filiala Timiṣoara – Prof.univ.dr.ing. Vladimir – Ioan Crețu
– Filiala Iași – Prof.univ.dr.ing. Mihail Voicu, membru corespondent al Academiei Române
– Filiala Cluj – Napoca – Prof.univ.dr.ing. Gavril-Ioan Toderean
– Filiala Brașov – Prof.univ.em.dr.ing. Cornel Samoilă
– Filiala Craiova – Prof.univ.dr.ing. DHC Aurel Câmpeanu
– Filiala Chișinău – Prof.univ.dr. habil. Viorel Bostan
– Filiala Petroșani – Prof.univ.dr.ing. DHC Nicolae Iliaș

2.(b) PREZIDIUL ASTR

– Membrii Biroului Prezidiului
– Preşedinții celor 10 secții ale ASTR
– Invitați la ședințele Prezidiului ASTR: președintele de onoare și președinții filialelor

3. ACADEMIA DE STIINTE TEHNICE DIN ROMȂNIA (ASTR) – membră a Consiliului European al Academiilor Naționale de Inginerie, Stiințe Aplicate ṣi Tehnologie (EURO-CASE)

  • Academia de Științe Tehnice din Romậnia (ASTR), ȋmpreună cu alte 22 de academii, este membră a Consiliului European al Academiilor Naționale de Inginerie, Științe Aplicate ṣi Ṭehnologie (EURO-CASE) ṣi, prin intermediul acesteia, face parte din Consorțiul European al Asociațiilor Academice, ȋnființat ȋn anul 2015, care conține cinci organizații academice Europene, ȋntre care ṣi EURO-CASE.

Pe baza expertizei membrilor celor 23 de academii, EURO-CASE face recomandări imparțiale, independente ṣi echilibrate de politică ȋn problemele de tehnologie ṣi de inovare ale Europei, pentru instituțiile europene ṣi guvernele naționale. De exemplu: ȋn cuprinsul programului SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), ȋn anul 2017,  ASTR a găzduit la București workshop-ul cu tema, „Best practice of interaction between academies and policymakers” (Cele mai bune practici de interacțiune ȋntre academii ṣi factorii de decizie politică), continuându-se colaborarea ṣi ȋn anul 2018, cu o altă temă de larg interes: „Novel carbon capture and utilisation technologies”, în vederea reducerii concentrației de carbon în atmosfera Pământului.

            Prin aceasta, se aṣteaptă ca Europa să devină cea mai inovativă zonă a lumii.

Ȋncepând cu anul 2008, EURO-CASE, prin intermediul academiilor membre, a organizat conferințe anuale, pe teme majore ale Europei. De asemenea, a inițiat simpozioanele interdisciplinare „ Frontierele ingineriei EU-USA” pentru tinerii ingineri de pe ambele maluri ale Atlanticului, precum ṣi unele platforme tehnologice dedicate (Energie – Climă; Energie – Tehnologie; Educație Inginerească; Inovare; Bio-economie; Securitate cibernetică; Transport ṣi mobilitate, etc.).

            ASTR cuprinde 10 secții de specialitate iar ȋn teritoriu au fost organizate 7 filiale. Pentru afirmarea importanței ingineriei au fost ȋnființate mai multe cercuri afiliate ASTRului  adresate, ȋntre alții, tinerilor. Ele au misiunea de a prezenta problemele cu care se confruntă societatea (energie, sănătate, resurse naturale, dezvoltare durabilă, probleme demografice) ṣi de a stimula cunoașterea profundă a interacțiunii dintre știință, tehnică ṣi comunitatea socială.

  • Cele 23 de academii membre EURO-CASE, sunt următoarele:

Academia de Engenharia (AE)
Académie Royale de Belgique (ARB) Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (KVAB)
Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS)
Technical Sciences Academy of Romania (ASTR)
Austrian Academy of Sciences (ÖAW)
Accademia di Ingegneria e Tecnologia
Croatian Academy of Engineering (HATZ)
Danish Academy of Technical Sciences (ATV)
Engineering Academy of the Czech Republic (EA CR)
Hungarian Academy of Engineering (HAE)
National Academy of Science and Engineering of Germany (Acatech)
National Academy of Technologies of France (NATF)
Netherlands Academy of Engeneering (NAE)
Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA)
Polish Academy of Sciences (PAN)
Real Academia De Ingeniería (RAI), (Spain)
Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)
Slovenian Academy of Engineering (IAS)
Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW)
Hellenic Engineering Academic Community (HEAC)
The Council of Finnish Academies (CoFA)
The Irish Academy of Engineering (IAE)
The Royal Academy of Engineering (RAEng)

4. DESPRE ȊNFIINȚAREA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA

Actul constitutiv de ȋnființare al Academiei de Științe Tehnice din Romậnia (ASTR), poartă data de 17 octombrie 1997 cậnd cei 27 membri fondatori decid creearea unui forum la nivel național, care să cuprindă personalități din domeniul ingineriei ṣi al cărui scop este acela de a promova dezvoltarea cercetării științifice, a creației tehnice și perfecționarea ȋnvățământului ingineresc.

La 11 decembrie 1997 prin sentința civilă nr. 1216 a Tribunalului Bucureṣti, se acordă personalitate juridică ASTR, admițậndu-se cererea sa pentru dezvoltarea activităților trecute ȋn statut.

La acea dată, ASTR avea 95 de membri dintre care 55 erau titulari ṣi 40 membri corespondenți.

Membrii ASTR sunt personalități ale vieții științifice cu autoritate profesională recunoscută ȋn domeniul lor de activitate, provenind din sectoare importante ale societății românești: industrie, ȋnvățământ, cercetare, proiectare, construcții, transporturi, administraṭie, comunicații, sănătate, militar. Personalități ale vieṭii științifice din străinătate pot fi alese ca membri de onoare ai ASTR.

Ȋn conformitate cu art. 10 din Legea nr. 230/2008 privind ȋnființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din Romậnia, „ASTR are ȋn compunerea sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți ṣi membri asociați”. Art. 12 (3) al acestei legi stipulează că, „numărul maxim al membrilor titulari este de 150 ṣi numărul membrilor corespondenți este de 100”.

5. CARTI SI ARTICOLE DESPRE SI IN LEGATURA CU ACADEMIA DE STIINTE TEHNICE DIN ROMANIA

5a. Cărṭi despre ASTR

● Mihai Mihăiță, Academia de Științe Tehnice din România, Scurtă istorie ȋn date, Editura AGIR, Bucureṣti, 2017;
● Mihai Mihăiță, Florin Teodor Tănăsescu, Dumitru Ion, Academia de Științe Tehnice din România, Monografie, 1997-2009, Editura AGIR, Bucureṣti, 2017;

5b. Cărṭi ȋn legătură cu activități inițiate și desfășurate ȋn ASTR

Seria «Pagini din istoria dezvoltării industriei României», iniṭiată și coordonată de Prof. univ. em. dr. ing. DHC Valeriu V. Jinescu

vol. 1 – Stelian Necula «Ȋntreprinderile constructoare de utilaj chimic, petrochimic și de rafinării», Editura AGIR, Bucureṣti, 2016;
vol. 2 – Gheorghe Ivănuṣ (coordonator), « Industria chimică, petrochimică și de petrol»,

Editura AGIR, Bucureṣti, 2016 ;

vol. 3 – Mircea Ioan Turtureanu, «Apa grea fabricată ȋn România» Editura AGIR, Bucureṣti, 2017 ;
vol. 4 – Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, StelianNecula (coordonatori), «Construcția de echipamente, mașini și instalații pentru procese industriale » (I), Editura AGIR, Bucureṣti, 2018 ;
vol. 5 –Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, StelianNecula (coordonatori), «Construcția de echipamente, mașini și instalații pentru procese industriale » (II), Editura AGIR, Bucureṣti, 2019;
vol. 6 – Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, Stelian Necula (coordonatori),«Construcția de motoare, mașini și mijloace de transport» (I), Editura AGIR, Bucureṣti, 2018;
vol. 7 – Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, Stelian Necula (coordonatori), «Construcția de motoare, mașini și mijloace de transport» (II), Editura AGIR, Bucureṣti , 2022 ;
vol. 8 – Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, Stelian Necula (coordonatori) ,«Construcții de mecanică fină, echipamente cu destinație specială și tehnică de calcul», Editura AGIR, Bucureṣti, 2021;
vol. 9 – Lucian Moțiu, Ion Șereṣ, «Industria de prelucrare a cauciucului și a maselor plastice», Editura AGIR, Bucureṣti, 2020 ;
– ValeriuV.Jinescu,«Pagini din istoria dezvoltării industriei României, Volum explicativ»,Editura AGIR, Bucureṣti, 2023;

5c. Articole – ȋn mass media despre și ȋn legătură cu ASTR

  • Ȋmpreună, ingineri ṣi economiṣti, putem desțeleni drumul modernizării reale a României (Mihai Mihăiță), Univers Ingineresc XXIII, nr.6(508), 16 – 31 martie 2012, p. 4-5:
  • O cauză comună a inginerilor și economiștilor:reindustrializarea României, Univers Ingineresc XXIII, nr.8 (510), 16-30 aprilie 2012, p.4-5 și 7;
  • Academia de Științe Tehnice din România ȋn contextul Uniunii Europene, (V.V.Jinescu), Univers Ingineresc XXVII, nr.15 (613), 1-15 august 2016, p.3;
  • Academia de Științe Tehnice din România, academia elitelor inginereṣti, (V.V.Jinescu), Univers Ingineresc XXVIII, nr.3 (625), 1-15 februarie 2017, p.3;

6. CONDUCERILE ANTERIOAREALE ACADEMIEI DE STIINTE TEHNICE DIN ROMANIA

a) Asociația „Academia de Științe Tehnice din România” înființată la 17 octombrie 1997 a avut următoarea conducere:

Acad. RaduVoinea – Președinte
Prof. univ. as. dr. ing. EurIng DHC Mihai Mihăiță – Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. Mircea Petrescu  –Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. DHC Florin Teodor Tănăsescu –Secretar General
Președinte de onoare – Acad. Gheorghe Buzdugan

b) Academia de Științe Tehnice din România (ASTR) ȋnființată la 5 noiembrie 2008 prin reorganizarea Asociației „Academia de Științe Tehnice din România”1997 a avut următoarele conduceri:

 05noiembrie 2008 – 10 mai 2010 ;

Acad. RaduVoinea– Președinte
Prof. univ. as. dr. ing. EurIng DHC Mihai Mihăiță – Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. Mircea Petrescu  –Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. DHC Florin Teodor Tănăsescu  – Secretar General

10mai 2010 – 4 iulie 2013 ;

Prof. univ. as. dr. ing. EurIng DHC Mihai Mihăiță – Președinte interimar
Prof. univ. dr. ing. Mircea Petrescu – Vicepreședinte                   
Prof. univ. dr. ing. DHC Florin TeodorTănăsescu – Secretar General

4 iulie2013  – 11noiembrie 2022

Prof. univ. as. dr. ing. EurIng DHC Mihai Mihăiță– Președinte
Prof. univ. dr. ing. DHC  Radu Munteanu– Vicepreședinte
Prof. univ. em. dr. ing.Șerban Gheorghe Raicu– Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. DHC Florin TeodorTănăsescu– Vicepreședinte
Prof. univ.em. dr. ing. DHC Valeriu V. Jinescu (din 8 mai 2014)– Secretar General

–  11noiembrie 2022 – prezent

 Prof. univ. em. dr. ing. DHC Valeriu V. Jinescu – Președinte
Prof. univ. dr. ing. DHC PolidorBratu – Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. DHC Ioan Vida-Simiti – Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. NicolaeȚăpuș – Vicepreședinte
Prof. univ. dr. ing. Vladimir Răsvan – Secretar General
Președinte de onoare – Prof. univ. as. dr. ing. EurIng DHC Mihai Mihăiță

7. MEMBRII FONDATORI

ai Academiei de Științe Tehnice din România potrivit actului constitutiv al academiei (17 Octombrie 1997)

Prof. univ. dr. ing. Voinea Radu

membru titular al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Stan Aurelian

membru de onoare al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Peculea Marius Sabin

membru titular al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Gafițanu Mihai
Prof. univ. dr. ing. Buzdugan Gheorghe,

membru titular al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Constantinescu Virgiliu Nicolae – membru titular al Academiei Române
Prof. univ. dr. ing. Mazilu Panaite

membru de onoare al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Balaban Alexandru

membru titular al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Colan Horia

membru titular al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Leca Aureliu
Prof. univ. dr. ing. Petrescu Mircea Stelian Prof. univ. dr. ing. Ivănescu Mircea
Prof. univ. dr. ing. Ghiocel Dan Prof. univ. dr. ing. Dordea Toma

membru titular al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Cătuneanu Vasile Prof. univ. dr. doc. ing. Silaș Gheorghe

– membru corespondent al Academiei Romậne

Prof. univ. dr. ing. Mateescu Adelaida Prof. univ. dr. ing. Stănculescu Ioan Toma Alexandru
Prof. univ. em. dr. ing. Raicu Șerban Gheorghe Prof. univ. dr. ing. Mihăiță Mihai
Prof. univ. dr. ing. Tănăsescu Florin Teodor Prof. univ. dr. ing. Marinescu Mircea
Prof. univ. dr. ing. Drăgan Gleb

membru titular al Academiei Române

Prof. univ. em. dr. ing. Babeu Tiberiu Dimitrie
Prof. univ. dr. ing. Zugrăvescu Gheorghe Dorel

– membru corespondent al Academiei Române

Prof. univ. dr. ing. Rusu Oliviu
Prof. univ. dr. ing. Zgură Gheorghe
en_USEnglish