Prof.univ.dr.ing. Costica Atanasiu – Presedinte

1459
  • MEMBRU TITULAR
  •  Presedinte – Mecanică tehnică
  •  17 iunie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Costică Atanasiu, n. la 17 iunie 1939, Mărăşeşti, jud.Vrancea. Diplomat al Institutului Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Transporturi (1961). Doctor inginer în inginerie mecanică – Institutul Politehnic Bucureşti (1976). Preparator, asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor din 1990, şef al Catedrei de Rezistenţa materialelor 2004 – 2008, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, unde a ţinut, în limbile română şi franceză, cursuri de: Rezistenţa materialelor, Teoria elasticităţii şi plasticităţii, Mecanica şi rezistenţa materialelor. La cursurile de master şi postuniversitare de Tensometrie a predat cursuri de Metode interferometrice şi Analiza experimentală a tensiunilor. În prezent este profesor la Catedra de Rezistenţa materialelor din Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Centrului de Cercetări de Mecanică Aplicată, pe care l-a fondat. Distins cu premiul “Aurel Vlaicu” al Academiei Române (1976). Membru al mai multor societăţi şi asociaţii profesional ştiinţifice: Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR, Asociaţia Română de Tensometrie ARTENS, Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată – SRMTA, Asociaţia Română de Mecanica Ruperii – ARMR, Societatea de Inginerie Asistată de Calculator – SIAC. A organizat şi condus ca preşedinte, 20 de conferinţe internaţionale sau secţiuni ale acestora. A publicat în reviste ştiinţifice, unele cotate ISI, sau a prezentat la conferinţe internaţionale de specialitate peste 150 de lucrări din domeniul analizei numerice şi experimentale a stării de tensiuni şi deformaţii în structuri complexe, a materialelor noi şi inteligente, a concentratorilor de tensiuni. A publicat, ca autor sau coautor, 20 tratate, monografii şi cursuri universitare, în limbile română şi franceză, din care: Analiza experimentală a tensiunilor, Încercarea materialelor, Rezistenţa materialelor şi elemente de teoria elasticităţii, Probleme moderne în mecanica experimentală, Notions fondamentales de la théorie de l’élasticité, Rezistenţa materialelor, Metode tensometrice în inginerie . A condus sau a participat la rezolvarea a 140 granturi şi contracte de cercetare.