Prof.univ.dr.ing. Costica Atanasiu – Presedinte

2438
  • MEMBRU TITULAR
  •  Presedinte – Mecanică tehnică
  •  17 iunie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Costică Atanasiu s-a născut la 17.06.1939 la Mărășești, județul Vrancea. A absolvit, cu diplomă de merit, Colegiul Național Unirea din Focșani. Diplomat al Institutului Politehnic din București (În prezent Universitatea Politehnica din București), Facultatea de Transporturi, specialitatea Material Rulant de Cale Ferată. Doctor inginer în inginerie mecanică al Universității Politehnica din București (1976), distins cu premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române(1976) și cu premiul Gogu Constantinescu al Academiei Oamenilor de Știință din România (2017). A ocupat succesiv funcțiile de șef de laborator,asistent, șef de lucrări ,conferențiar iar din 1990 profesor universitar la Departamentul de Rezistența Materialelor din Universitatea Politehnica din București, șef al acestui departament și Președinte al Consiliului de Administrație al Centrului de Cercetări de Mecanică Aplicată (2004-2009). A susținut la cursurile de licență, în limba română și în limba franceză, lecții de Rezistența materialelor,Teoria elasticității și plasticității, Mecanică și rezistența materialeloriar la cursurile de master și postuniversitare, lecții de Analiza experimentală a tensiunilor, Metode interferometrice, Comportarea mecanică a materialelor. În prezent este profesor universitar emerit al acestei universități și membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.

A organizat și condus ca președinte peste 60 de conferințe internaționale sau secțiuni ale acestora. A publicat în reviste științifice, unele cotate ISI,sau a prezentat la conferințe internaționale de specialitate peste 160 de lucrări din domeniul analizei teoretice,numerice sau experimentale a stării de tensiuni și deformații în structuri de rezistență complexe, al materialelor noi și inteligente, al concentrărilor de tensiun în piese de mașinii. A fost director de proiect sau membru în colectivele care au rezolvat peste140 de granturi și contracte de cercetare. A publicat ca autor principal sau coautor 27 de tratate, monografiisau cursuri universitare dintre care: Analiza experimentală a tensiunilor, Încercarea materialelor, Rezistența materialelor și elemente de teoria elasticității,Comportement mécanique des matériaux, Notions fondamentales de la théorie d’élasicité, Istoria tehnicii și industriei românești, Dicționar explicativ român-englez-francez-german de Rezistență materialelor.

Este membru al mai multor societăți și asociații profesional științifice:Asociația Generală a Inginerilor din România-AGIR, Asociația Română de Tensometrie-ARTENS, Societatea Română de Mecanică Teoretică și Aplicată-SRMTA.