Zilele ASTR 2020

1691
Către, Toți membrii ASTR,   A  XV- a ediție. a Conferinței Zilele ASTR 2020 se va desfasura în a doua decadă a lunii octombrie. Sunt invitați să participe la conferință: membrii ASTR, membrii AGIR, cadre didctice din universități, cercetători, doctoranzi și masteranzi, specialiști din alte domenii. Tema Conferinței Zilele ASTR-2020 esteECONOMIA CIRCULARĂ – model strategic în abordarea provocărilor privind insuficiența resurselor, încălzirea globală și managementul deșeurilor. Tema vizează următoarele subdomenii: – Sustenabilitatea resurselor (Folosirea energiei regenerabile și a materialelor regenerabile, reciclabile și biodegradabile, în cicluri de viață succesive); – Produsul ca serviciu (Compania producătoare rămâne proprietara bunului proiectat pentru a avea o durată de viață cât mai lungă si oferă clienților un serviciu care de multe ori include nu numai utilizarea produsului, ci și beneficii conexe suplimentare, training, asistență, etc.) – Prelungirea duratei de viață a produsului (Proiectare și producție care să implice prelungirea de către companii a duratei de viață a produsului. Valoarea care altfel s-ar fi pierdut prin irosirea materialelor și a energiei este păstrată și chiar amplificată prin reparații, actualizări, regenerare sau remarketing)Finalul vieții-Noi procese (Crearea de sisteme de producție și consum în care bunuri anterior considerate deșeuri sunt refolosite ca resurse sustenabile pentru procese noi). Aceste secțiuni vor fi revizuite în funcție de subiectele tratate. Lucrările se vor redacta în limbile română sau engleză și în format Proceedings-ca și în anii precedenți. Vor avea maxim 6 pagini (text,tabele,figuri si bibliografie) rezumate și cuvinte cheie în limbile engleză și română. Aceste lucrări vor fi transmise prin e-mail pe adresa:contact@astr.ro până la data de 25 septembrie, 2020. Vor urma, alte etape: – 30 septembrie,2020 – Notificarea de acceptare; – 5 octombrie, 2020 – Transmiterea lucrării în forma finală; – 10 octombrie, 2020 – Afișarea programului final al conferinței. Participantii la conferintă, cu sau fără lucrare se pot înscrie la telefon: 0720 069 711 sau, prin e-mail: contact@astr.ro până la data de 12 octombrie, 2020. Comunicările susținute în cadrul conferinței vor fi recenzate de Comitetul științific și publicate în Proceedings ” Zilele Academice ale ASTR, ediția a XV-a 2020, ISSN 2066-6586 la Editura AGIR precum si in revista ASTR -JESI (Journal of Engineering Sciences and Innovation). Conferinta se va desfășura on line ca video conferință cu respectarea regulilor impuse de pandemie. Detaliile privind organizarea conferinței vor fi transmise  la data de 13 octombrie 2020. Vă rugăm să diseminați această informație membrilor din secție și altor colaboratori din institute de cercetare, alte medii academice, industrie, pentru prezentarea lucrărilor. Se pot obtine informatii la telefon: 0720 069 711 sau, prin e-mail: contact@astr.ro. Cu stimă, Mihai MIHĂIȚĂ Președinte PROGRAMUL -Z ASTR -2020