Tratat de petrochimie. Vol.III. Produse petrochimice prelucrate.

2546
CUPRINS: Cuprinsul volumului I XV Cuprinsul volumului II XVI 0. Introducere. Industria petrochimica in Romania 1 Partea I. PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE 27 Abrevieri 29 1. Caracteristicile polimerilor pentru prelucrare 31 1.1. Scurt istoric al prelucrarii polimerilor si al instalatiilor de prelucrare 31 1.2. Caracteristici specifice 32 2. Polimeri sintetici utilizati in industrie 46 2.1. Polietilena 46 2.2. Copolimerii etenei 47 2.3. Polipropilena 60 2.4. Policlorura de vinil 63 2.5. Policlorura de viniliden si copolimerii sai 64 2.6. Poliacetatul de vinil 66 2.7. Alcoolul polivinilic 67 2.8. Polimeri stirenici 68 2.9. Poliamidele 71 2.10. Poliesteri termoplastici 74 2.11. Polietilentereftalatul 75 2.12. Polibutilentereftalatul 77 2.13. Politrimetilentereftalatul 78 2.14. Acidul polilactic 79 2.15. Policarbonati 79 2.16. Poli(eter-eter)cetone 81 3. Sisteme si echipamente de prelucrare 83 3.1. Extrudarea de filme, folii, placi si tuburi 83 3.2. Formarea prin injectie, compresie, turnare centrifugala 137 3.3. Fabricarea reperelor expandate 156 3.4. Laminarea 170 3.5. Imprimarea 172 3.6. Termoformarea 174 3.7. Sudura 180 4. Metode de analiza si standarde 188 4.1. Categorii de caracteristici ale materialelor plastice 188 4.2. Metode de analiza ale caracteristicilor fizice ale polimerilor. Standarde internationale 192 4.3. Metode de analiza ale caracteristicilor fizico-mecanice ale polimerilor, standarde internationale 198 5. Domenii de utilizare 200 Bibliografie 211 Partea a II-a. ELASTOMERI 225 6. Materii prime si tehnologii pentru fabricarea anvelopelor 227 6.1. Introducere 227 6.2. Industria de anvelope din romania la nivelul anului 2013 231 6.3. Clasificarea anvelopelor in functie de tipul constructiv si de destinatia de utilizare 234 6.4. Principalele tipuri constructive de anvelope 236 6.5. Elementele constructive ale anvelopelor 237 6.6. Marcarea anvelopelor 240 6.7. Anvelope pentru autoturisme si vehicule usoare 243 6.8. Anvelope pentru echiparea autocamioanelor si autobuzelor 246 6.9. Caracterizarea tehnica a anvelopelor 251 6.10. Jante metalice. Constructia si caracteristicile rotilor cu pneu 256 6.11. Elemente necesare pentru proiectarea anvelopelor 258 6.12. Materii prime si materiale utilizate la fabricarea anvelopelor 264 6.13. Vulcanizare, agenti de vulcanizare, acceleratori de vulcanizare, retarderi (intarzietori) de vulcanizare 290 6.14. Elemente de rezistenta utilizate in constructia anvelopelor si a articolelor tehnice din cauciuc si aderizarea lor la cauciuc 306 6.15. Tehnologia de fabricatie a anvelopelor, camerelor de aer si benzilor de janta 317 6.16. Pregatirea semifabricatelor care intra in constructia anvelopelor 329 6.17. Asamblarea anvelopelor 341 6.18. Procedee de recuperare si valorificare a pneurilor uzate 366 7. Fabricarea articolelor tehnice din cauciuc 378 7.1. Benzi transportoare de mare rezistenta 378 7.2. Transmisii mecanice prin curele 398 7.3. Tuburi si furtunuri din cauciuc 425 7.4. Garnituri profilate din cauciuc 454 7.5. Articole tehnice din cauciuc formate in matrita sub presiune (garniture presate) 461 Anexa I. Desene de repere flexiblocuri si silentblocuri 494 Bibliografie 594 Partea a III-a. INDUSTRIA DE FIBRE TEXTILE. TIPURI DE FIBRE SI UTILIZARI 508 8. Industria de fibre textile. Tipuri de fibre si utilizari 511 8.1. Aparitia si dezvoltarea industriei de fibre 511 8.2. Productia de fibre si utilizarile acestora 517 8.3. Tipuri de fibre textile 518 9. Tehnologii si echipamente de filare pentru fibrele acrilice 520 9.1. Filarea umeda 520 9.2. Filarea uscata 528 9.3. Alte metode de filare 533 9.4. Tratamentele ulterioare filarii 536 9.5. Recuperarea solventului 539 9.6. Produse de uz caznic si industrial 540 10. Tehnologii si echipamente de filare pentru fibrele poliamidice 549 10.1. Introducere 549 10.2. Filarea si tragerea firelor de PA6 din topitura 551 10.3. Filarea si tragerea firelor de PA66 553 11. Tehnologii si echipamente de filare pentru fibrele poliesterice 558 11.1. Filarea 558 11.2. Tragerea si stabilizarea 559 11.3. Utilizarile fibrelor poliesterice 561 12. Alte tipuri de fibre 564 12.1. Fibrele HM-HT PET tip bumbac 564 12.2. Fire din polipropena 564 12.3. Fire din polietena 566 12.4. Fibre polivinil alcool (PVAL) 567 12.5. Fire din poliuretani 569 12.6. Fibre cu modul si tenacitate ridicate 570 12.7. Fibre cu temperatura si modul ridicate 570 12.8. Cristale lichide 573 12.9. Fibre super absorbante (SAP) 578 12.10. Fibre optice organice 579 12.11. Polimeri electroconductori 579 13. Compozite polimerice 586 13.1. Scurt istoric 586 13.2. Clasificarea compozitelor polimerice 587 13.3. Materiale de umplutura 588 13.4. Procedee de fabricatie 597 13.5. Utilizari 600 13.6. Elemente de proiectare a structurilor compozite 620 14. Apa oxigenata 637 14.1. Scurt istoric 637 14.2. Procedee de fabricatie 638 14.3. Procedee comerciale 640 14.4. Procedeul de obtinere directa a apei oxigenate 641 14.5. Utilizarile apei oxigenate 642 15. Negru de fum 644 15.1. Istoric 644 15.2. Sortimente de negru de fum 645 15.3. Procedee de fabricatie 647 15.4. Principalii producatori industriali de negru de fum 658 15.5. Procedee tehnologice moderne 658 15.6. Producatori majori de negru de fum 660 15.7. Toxicitate 661 Bibliografie 662 Anexa II. Domeniile de utilizare ale maselor plastice 664   DESPRE AUTORI: Dr. ing. Gheorghe IVANUS este absolvent al Institutului de Petrol si Gaze Bucuresti, Facultatea de Prelucrare a Petrolului, seria 1956; a obtinut titlul de doctor inginer in Petrochimie 1979. Experienta profesionala: 1956-1960 – Sef instalatie prelucrarea titeiului, Rafinaria nr. 7, Brazi; 1960-1968 – Sef proiect tehnolog pentru instalatii chimice si petrochimice IPROCHIM Bucuresti; 1968-1972 – Sef proiect complex, Combinat Petrochimic Ploiesti; 1973-1984 – Sef sectie pentru Departamentul de Petrochimie; 1990 – CS gradul I; 1980-1992 – Profesor asociat, UPB; 1985-1993 – Presedintele Consiliului Stiintific Departamentul Petrochimie, IPROCHIM, Bucuresti; 1994 – Manager SC Global Partner Com SRL si SC Global Petrochem SRL. Cercetare-dezvoltare: – 1970 – Expert UNIDO Viena, in probleme de inginerie petrochimica; – Lucrarea de doctorat „Cinetica pirolizei amestecului de hidrocarburi” a constituit un moment de dezvoltare a cercetarii cineticii pirolizei hidrocarburilor in amestec (1979); – Contributie la proiectarea si constructia „complexe rafinarii petrochimice integrate” inainte de recunosterea internationala a metodei Buenos Aires – 1993; – Din 1990 – Contributie la renasterea petrochimiei romanesti, economii de resurse energetice fosile cu resurse regenerabile din care se obtin produse petrochimice de uz general (brevete, procese tehnologice, patente); – 1980-1992 – Titular curs Proiectarea si Montajul instalatiilor chimice – UPB, primul curs din Romania. Publicatii: 1980 – „Piroliza hidrocarburilor” (coautor). Ed. Tehnica; 1985 – „Proiectarea tehnologica si montajul instalatiilor chimice”. Curs I.P.B. (autor). Ed. I.P.B.; 1990 – „Monomeri de sinteza” vol. I si II (coautor). Ed. Tehnica; 1993 – „Proprietatile fizice ale fluidelor” (coautor). Ed. Tehnica; 1996 – „Ingineria fluidizarii” (autor principal). Ed. Tehnica; 1999 – „Introducere in sinteza schemelor tehnologice” (autor principal). Ed. Semne; 1999 – „Materiale compozite” (coautor). Ed. Semne; 2004 – „Istoria petrolului in Romania” (autor principal). Ed. AGIR; 2009 – „Industria de petrol si gaze din Romania” (autor principal). Ed. AGIR; 2009 – „Strategia de restructurare a industriei petrochimice din Romania” (autor principal). Ed. AGIR; 2009 – „Repere petrochimice – Discurs de receptie in ASTR” Ed. AGIR; 2009 – „The restructuring strategy of Petrochemistry in Romania” (autor principal). Ed. AGIR. 2009 – „The Petroleum and Gas Industry in Romania” (autor principal). Ed. AGIR; 2010 – „Tratat de petrochimie. Vol. I. Produse petrochimice de baza” (autor). Ed. AGIR. 2012 – „Tratat de petrochimie. Vol. II. Produse petrochimice macromoleculare” (autor). Ed. AGIR. Distinctii: – Premiul „Gh. Spacu” al Academiei Romane pentru cercetare-proiectare in domeniul petrochimiei, in anul 1980; – Membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania – ASTR, din 2000, Sectia de Inginerie Chimica. Ing. Corneliu IONESCU este absolvent al Institutului Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala, Sectia Chimie Organica, specialitatea Tehnologia compusilor macromoleculari, seria 1966. Experienta profesionala: 1961-1966 – sef laborator tehnologic la Institutul de Cercetari in Pielarie, Cauciuc, Mase plastice; 1966-1968 – cercetator Stiintific la Institutul de Cercetari in Pielarie, Cauciuc si Mase Plastice; 1968-1971 – sef sector Cercetare Articole Tehnice din Cauciuc la Institutul de Cercetari in Pielarie, Cauciuc si Mase Plastice; 1971-1983 – inginer-sef la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc – Jilava (CATC – Jilava); 1984-1987 – director general la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Jilava; 1988-2001 – sef serviciu Modernizare – Dezvoltare Investitii si, din anul 1996, director investitii la Uzina de Anvelope „Danubiana“ S.A. 2001-2002 – director general si administrator la S.C. Ganne A.T.C.P. – Dragasani, intreprindere cu capital francez producatoare de articole tehnice din cauciuc; 2002-2003 – director coordonator la CATC – Jilava; 2003 – director tehnic pentru activitatea de montaj si punere in fuctiune a fabricii de resapare anvelope de camion Bandag USA la S.C. Rubber Grup S.A. – Bucuresti; 2003-2005 – sef serviciu Modernizare – Dezvoltare – Investitii la S.C. Tofan Grup S.A.; 2005-2006 – inginer specialist in domeniul prelucrarii cauciucului la intreprinderea de articole tehnice din cauciuc „Brilianten Kley“ GmbH din Saarbruken – Germania; In prezent – colaborator cu conventie civila la S.C. Leonard – Import-Export S.A. pentru activitatea de import si export utilaje si aparatura de laborator in domeniul cauciucului si al materialelor plastice si activitati pentru punerea in functiune si atingerea parametrilor proiectati. Publicatii: 1967 – Corneliu Ionescu, Stefan Rasidescu, A. Spiegel, Studiu privind polimerii uretanici vullcolan, vol I si vol. II, Oficiul de Documentare al Ministerului Industriei Usoare 1968 – Corneliu Ionescu, Elaborarea proceselor tehnologice pentru realizarea unor noi tipuri de benzi transportoare. Benzi de transport de mare reazistenta (1500-2500 kgf/cm) pe baza de insertii din fire chimice, lucrare elaborata de Institutul de Cercetari in Pielarie, Cauciuc si Mase Plastice – Oficiul de Documentare al Ministerului Industriei Usoare, Peste 20 de articole privind prelucrarea si fabricarea articolelor din cauciuc, publicate in reviste din tara si din strainatate. Specializari: 1971 si 1973 – Specializari in laboratoarele de cercetari ale Farbenfabriken Bayer A.G. Leverkusen din domeniul prelucrarii cauciucului 1974 – Specializare la compania Pirelli – Milano, Italia, in fabricatia de furtunuri si curele trapezoidale. 1975 – Specializate la compania Henkel A.G. – Dusseldorf, in adezivi pentru sistemul cauciuc – metal. Drd. ing. Daniela G. TEODORESCU este absolventa a Institutului Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala, in specialitatile Tehnologia materialelor plastice (1976-1981) si Tehnologia compusilor macromoleculari (1985 – 1991), precum si a Universitatii „Dimitrie Cantemir“ din Bucuresti, in specialitatea Stiinte juridice si administrative (1998 – 2003, fara licenta). Este doctorand in Chimie aplicata si stiinta materialelor, la Universitatea „Politehnica“ din Bucuresti. 1996-2014 – Oficiul de Inventii si Marci, Bucuresti – proprietate industriala, examinator brevete de inventie 2000-2001 – World International Property Organisation, World Academy, Geneva – curs de instruire in proprietate intelectuala 2006-2006 – British Academy for Business and Communication, The Research Centre for Business and Communication from Romania – MBA Business Europe 2007 2012 – manager de proiect, evaluator de proiecte si trainer pentru adulti, autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei 2014 – Universitatea Politehnica Bucuresti, studii de doctorat in Chimie aplicata si stiinta materialelor 2008-2014 – Membru al Societatii de Chimie din Romania 2014 – Oficiul European de Brevete de Inventie, Munich, cursuri de examinator de brevete de inventie 2014 – Centrul de Informare Tehnologica – IRECSON – broker de transfer de tehnologii Experienta profesionala: 1981-1982 – Intreprinderea Mecanica Sadu, inginer; responsabilitate: tehnologia polimerilor – produse din alfa-olefine 1982-1983 – Intreprinderea Mecanica Mija, inginer, tehnologia bachelitei si a altor rasini; responsabilitate: controlul calitatii pentru procese si cercetare aplicata 1983-1995 – „Turbomecanica“, Bucuresti, inginer control calitate produse chimice, supervizor laborator Control, analize 1996-2014 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Bucuresti, examinator de fond brevete de inventie din domeniul chimie-farmacie, cosmetic, produse naturiste 2006-2014 – asistenta tehnica pentru firme private pentru tehnologii, productie si dezvoltare de produse cosmetice, marketing, dezvoltare 2002-2014 – traducator de brevet de inventive pentru firme private, EN-RO, FR-RO, EN-FR Alte informatii si lucrari publicate: – membru al Societatii de Chimie din Romania din anul 2008 – Brevet RO116458 – Compozitie farmaceutica cu efecte antivirale si antifungice – Brevet RO116345 – Compozitie vegetala analgezica – Brevet RO115845 – Compozitie medicinala antitusiva – coautor al brevetului RO125387B1 – Compozitie poliolefinica termoplastica pentru fabricare de folii multistrat si procedeu de obtinere – autor al brevetului RO126105B1 – Compozitie poliolefinica termoplastica pentru realizare de corpuri cave cu calitati antibacteriene si procedeu de obtinere a acestora – coautor al articolului Dezvoltarea ambalajelor film din polietilena si polipropilena in tarile est-europene, publicat in revista CALITA, Bucuresti, nr 2 si nr 3, iulie si august 2001 – autor al studiului Continutul si redactarea revendicarilor pentru polieri”, Revista de proprietate industriala din romania, nr. 3/2000, Bucuresti, Romania – coautor al articolului Marca inregistrata – un instrument pentru crearea de marci nationale si internationale, Jurnalul pentru pielarie si incaltaminte, vol. 10, ed. 2, iunie 2010, p. 61-76, RO. – coautor al cartii Ambalaje polimerice pentru alimente, Ed. Matrix RO, Bucuresti, 2010, ISBN 978-973-755-609-7 – coautor al articolelor: – D. Teodorescu, Gh. Hubca, Studii privind caracterizarea reologica a poliolefinelor metalocene utilizate pentru fabricare de filme multistrat, Buletinul stiintific al UPB, Bucuresti, 2012, ISSN 1454-2331 – D. Teodorescu, C. Hodosan, L. Nistor, Gh. Hubca, Researches on Multilayer Films with Barrier and Antimicrobial Properties, rev. Materiale plastice, 51, nr.2, 2014, p. 133-140. – D. Teodorescu, C. Hodosan, Gh. Hubca, Researches on obtaining polyolefin composites with embedded silver for synthesis hollow bodies with antibacterial properties, rev. Materiale plastice, 51, nr. 3, 2014 – D. Teodorescu, V.V. Jinescu, C. Hodosan, Gh. Hubca, C. Concu, Researches on multilayer films with polyethylene core, rev. Materiale plastice, 2014, 51(1), p. 37-44