Tratat de petrochimie. Set vol.I si vol.II

1478
CUPRINSUL VOLUMULUI I: Lista acronimelor si abrevierilor Cronologie 1. MATERII PRIME PETROCHIMICE 1.1 Scurt istoric 1.2. Materii prime petrochimice 1.3. Materii prime petrochimice intermediare Bibliografie 2. HIDROCARBURI 2.1. Etena 2.2. Propena 2.3. Butan – butene 2.4. Butadiena (1,3 butadiena) 2.5. Fractia C5 2.6. Hidrocarburi aromatice 2.7. Etilbenzen 2.8. Stiren 2.9. Izopropilbenzen Bibliografie 3. COMPUSI HALOGENA?I 3.1. Clorura de vinil 3.2. Clorura de viniliden 3.3. Cloroprenul 3.4. Cloroformul 3.5. Compusi hidrofluorurati Bibliografie 4. ACIZI SI DERIVATI 4.1. Acrilonitrilul 4.2. Metacrilonitrilul 4.3. Acidul acrilic 4.4. Acidul metacrilic 4.5. Acetatul de vinil 4.6. Anhidrida maleica 4.7. Anhidrida ftalica 4.8. Dianhidrida piromelitica 4.9. Acidul tereftalic si dimetiltereftalatul 4.10. Acidul adipic 4.11. Caprolactoma 4.12. Aminoacizi 4.13. Izocianati Bibliografie 5. EPOXI 5.1. Etenoxidul 5.2. Propenoxidul 5.3. Epiclorhidrina Bibliografie 6. COMPUSI HIDROXILICI 6.1. Etenglicolul 6.2. Propenglicolul 6.3. Glicerina 6.4. Butandioli 6.5. Pentaeritrita 6.6. Fenolul 6.7. Bisfenolul Bibliografie 7. COMPUSI CARBONILICI 7.1. Formaldehida 7.2. Acetaldehida Bibliografie 8. METANOLUL 8.1. Scurt istoric 8.2. Piata metanolului 8.3. Termodinamica sintezei metanolului 8.4. Cinetica sintezei metanolului 8.5. Modelarea sintezei metanolului 8.6. Procedee de fabricare 8.7. Procedee industriale moderne de fabricare a metanolului 8.8. Procedee in curs de dezvoltare pentru fabricarea metanolului 8.9. Utilizarile metanolului 8.10. Dezavantajele economiei metanolului 8.11. Proprietati 8.12. Catalizatori Bibliografie 9. HIDROGENUL 9.1. Introducere 9.2. Procedee de fabricatie 9.3. Catalizatori 9.4. Purificarea hidrogenului 9.5. Proprietati si utilizari 9.6. Procedee de perspectiva pentru obtinerea hidrogenului Bibliografie Bibliografie generala. CUPRINSUL VOLUMULUI al II-lea: 1. INTRODUCERE 1.1. Scurt istoric 1.2. Criterii de clasificare ale compusilor macromoleculari 1.3. Sisteme de polimerizare 2. POLIOLEFINE 2.1. Polietena de mica densitate – LDPE 2.2. Polietena de mare densitate – HDPE 2.3. Polietena lineara – LLDPE 2.4. Polipropena – PP 2.5. Polibutena – PB 2.6. Polibutena-1 – PB-1 2.7. Poliizobutena – PIB 3. POLIMERI HIDROHALOGENA?I 3.1. Policlorura de vinil – PVC 3.2. Policlorura de viniliden – PVDC 3.3. Polifluorura de vinil – PVF 3.4. Polifluorura de viniliden – PFDV 3.5. Politetrafluoretena – PTFE 4. POLIMERI SI COPOLIMERI AROMATICI 4.1. Polistiren – PS 4.2. Polistiren expandat – EPS 4.3. Copolimerul acrilonitril – butadien – stirenic – ABS 4.4. Rasini fenolice – RF 4.5. Rasini epoxidice – RE 4.6. Policarbonat – PC 5. ELASTOMERI 5.1. Cauciucul butadien-stirenic – SBR 5.2. Cauciucul polibutadienic – PB 5.3. Cauciucul butilic – IIR 5.4. Cauciucul poliizopropenic – PI 5.5. Cauciucul cloroprenic – CR 5.6. Cauciucul etena-propena – EPDM 5.7. Cauciucul nitrilic – NBR 5.8. Elastomeri termoplastici – TPE 5.9. Elastomeri acrilici cu etena – EAR 5.10. Polietena cloro-sulfonata – PECI S 5.11. Elastomeri acrilici – ACM 5.12. Elastomerii fluor-carbon – FKM 5.13. Elastomeri polieterici – EPE 5.14. Elastomerii poliuretanici – EPU 6. POLIURETANI – PUR (PU) 6.1. Istoric 6.2. Productia si consumul 6.3. Proprietati si utilizari 6.4. Procedee de fabricatie 6.5. Reciclarea poliuretanilor 6.6. Toxicologie 7. POLIESTERI TERMOPLASTICI – TPEs 7.1. Istoric 7.2. Productia si consumul 7.3. Proprietati si utilizari 7.4. Procedee de obtinere 8. POLILACTIC ACID – PLA 8.1. Acidul lactic – LA 8.2. Acidul polilactic – PLA 9. POLIESTERI NESATURA?I – PEAc 9.1. Istoric 9.2. Proprietati si utilizari 9.3. Procedee de fabricatie 9.4. Formularea 9.5. Stabilizatori 9.6. Catalizatori 9.7. Toxicitate 10. POLIETERI AROMATICI – PEAr 10.1. Polieteri alifatici – PEAr 10.2. Polieteri aromatici – PEAr 10.3. Polieteri sulfonati – PES 10.4. Polieteri cetone – PEK 10.5. Polieteri imide – PI 10.6. Toxicologie 11. POLIIMIDE – PI 11.1. Istoric 11.2. Procedee de sinteza a poliimidelor termoplastice 11.3. Poliimide termostabile 11.4. Proprietati si domenii de utilizare 11.5. Toxicologie 12. POLIAMIDE-IMIDE – PAI 12.1. Istoric 12.2. Metode de fabricare 12.3. Utilizarile poliamid-imidelor 12.4. Tipuri comerciale ale poliamid-imidelor 12.5. Proprietatile fizico-mecanice 12.6. Rezistenta chimica 12.7. Rezistenta la mediul ambiant 12.8. Sisteme de formulare 12.9. Toxicologie 13. POLIMERI METACRILICI – PM 13.1. Istoric 13.2. Productia si consumul 13.3. Proprietati si utilizari 13.4. Procedee de fabricatie 14. POLIFENILENSULFURI – PPS 14.1. Istoric 14.2. Procedee de fabricatie 14.3. Utilizari PPS compoundate 14.4. Intarirea PPS cu alti polimeri 14.5. Modelarea prin injectie 14.6. Modelarea prin comprimare 14.7. Compozite 14.8. Toxicitate 15. POLIACETALI – PMO 15.1. Istoric 15.2. Caracterizarea monomerului 15.3. Sinteza poliacetalilor 15.4. Proprietati 15.5. Procesarea 15.6. Utilizari 15.7. Toxicitate 16. POLIARIL-ETER-SULFONE – PAES 16.1. Istoric 16.2. Producatori 16.3. Proprietati 16.4. Procedee de sinteza 16.5. Domenii de utilizare 16.6. Toxicologie 17. POLIVINIL ETERI – PVE 17.1. Sinteza monomerilor vinil eteri 17.2. Sinteza polimerilor polivinileterici 17.3. Copolimerizarea 17.4. Toxicitate 18. POLICICLO OLEFINE – PCO 18.1. Istoric 18.2. Catalizatori 18.3. Initiatori 18.4. Termodinamica procesului 18.5. Formarea produselor secundare 18.6. Procedee industriale 18.7. Domenii de aplicatie 18.8. Toxicologie 19. FIBRE SINTETICE – FS 19.1. Istoric 19.2. Productia de fibre si utilizarile acestora 19.3. Tipuri de fibre textile 19.4. Proprietatile fibrelor 19.5. Principii structurale ale fibrelor polimerice 19.6. Structura fibrelor sintetice 19.7. Situatia fibrelor sintetice din Romania 20. FIBRE POLIAMIDICE – PAF 20.1. Istoric 20.2. Structura 20.3. Productia si consumul 20.4. Proprietati fizice si utilizari 20.5. Procedee de fabricatie 21. FIBRE POLIESTERICE – PEF 21.1. Istoric 21.2. Productia si consumul 21.3. Proprietati si utilizari 21.4. Procedee de fabricatie 21.5. Perspective de dezvoltare 21.6. Toxicologie 22. FIBRE ACRILICE – PAN-F 22.1. Istoric 22.2. Productia si consumul 22.3. Proprietatile fibrelor acrilice 22.4. Procedee de polimerizare 22.5. Copolimerizarea 22.6. Procedee industriale de polimerizare 22.7. Filarea polimerului 22.8. Procesarea fibrelor 22.9. Sortimente comerciale de fibre acrilice 22.10. Toxicologie 23. FIBRE POLIVINIL ALCOOL – PVOH, PVA, PVAl 23.1. Istoric 23.2. Procedee de fabricatie 23.3. Proprietatile PVA 23.4. Domeniile de utilizare ale PVA 23.5. Toxicologie 24. POLIACETATUL DE VINIL – PVAc 24.1. Istoric 24.2. Sinteza monomerului 24.3. Productia si consumul 24.4. Proprietati si utilizari 24.5. Procedee de fabricatie 24.6. Procedee industriale 24.7. Toxicologie 25. POLIVINIL ALCOOL – PVOH, PVA, PVAI 25.1. Istoric 25.2. Proprietati 25.3. Procedee de fabricatie 25.4. Productia si consumul 25.5. Specificatia de calitate 25.6. Toxicologie 26. POLIALCOOLI – PA 26.1. Oxosinteza 26.1.1. Istoric 26.1.2. Bazele teoretice ale oxosintezei 26.1.3. Procedee industriale 26.2. Butanol 26.2.1. Butanol prin procedeul de fermentatie in doua trepte 26.2.2. Butanol prin condensarea etanolului 26.3. Toxicologie 26.4. 1,6-Hexandiol (1,6-hexametilenglicol, 1,6-dihidroxihexan) 27. POLIVINIL ACETALI – PVAc 27.1. Polivinil butirali – PVB 27.2. Polivinil formalul 28. POLIMETILBENZENI – PMBz 28.1. Proprietatile fizice 28.2. Proprietatile chimice 28.3. Procedee de fabricatie 28.4. Compozitia polimetilbenzenilor 28.5. Utilizari 28.6. Toxicologie 29. POLI(p-XILEN) POLIMERI – PX 29.1. Procedee de fabricatie 29.2. Proprietatile monomerului 29.3. Procedee de fabricatie a dimerului 29.4. Aspecte termodinamice ale polimerizarii p-xilenului 29.5. Cinetica polimerizarii 29.6. Proprietatile polimerului 29.7. Utilizari 30. POLISULFURI 30.1. Istoric 30.2. Productia si consumul 30.3. Proprietati fizice 30.4. Proprietati chimice 30.5. Procedee de fabricatie 30.6. Toxicologie 31. POLISULFONE 31.1. Istoric 31.2. Procedee de sinteza 31.3. Proprietatile polisulfonelor 31.4. Procesarea polisulfonelor 31.5. Amestecuri si aliaje 31.6. Utilizari 31.7. Toxicologie 32. POLIMERI CARE CON?IN SULF – PPS 32.1. Istoric 32.2. Productia si consumul 32.3. Proprietati 32.4. Proprietatile sulfurilor compoundate 32.5. Utilizari 32.6. Mecanisme de reactie 32.7. Procedee industriale 32.8. Toxicologie 33. POLIACETILENE – PAC 33.1. Istoric 33.2. Tipuri de poliacetilene 33.3. Metode de preparare 33.4. Modificarea poliacetilenelor 33.5. Stabilitatea poliacetilenelor 33.6. Polimerizarea termica 33.7. Poliacetilene substituite 34. RECICLAREA SI BIODEGRABILITATEA MATERIALELOR PLASTICE 34.1. Beneficiile reciclarii materialelor plastice 34.2. Sisteme de reciclare 34.2.1. Colectarea materialelor plastice 34.2.2. Procedee de reciclare 35. POLIMERI BIODEGRADABILI PENTRU APLICA?II BIOMEDICALE 35.1. Poliesterii din hidroacizi 35.2. Poliesteri hidroxilati 35.3. Poliesteri carboxilati 35.4. Policarbonati 35.5. Poliamide-esteri 35.6. Poliamide si poliaminoacizi 35.7. Polieteri 35.8. Eliberare intarziata 36. POLIMERI FOTOCONDUCTIVI 36.1. Istoric 36.2. Domenii de utilizare 36.3. Procedee de electrofotografiere 36.4. Principiile de baza ale fotocopierii 36.5. Clase de polimeri fotoconductivi BIBLIOGRAFIE. DESPRE AUTOR: Dr. ing. Gheorghe IVANUS a absolvit Institutul de Petrol si Gaze, Facultatea de Tehnologia Petrolului – Bucuresti. Sef al instalatiei de distilare atmosferica la Rafinaria Brazi intre 1956 si 1960, proiectant de proces, sef de proiect, sef de sectie, consilier in sectorul de petrochimie din IPROCHIM si PETRODESIGN in perioada 1961-1993, profesor asociat la Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala, titular si autor al cursului „Proiectarea instalatiilor chimice”, intre 1980 si 1992. Membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania din anul 2000. In anul 1980 a obtinut Premiul „Gheorghe Spacu” al Academiei Romane pentru cercetari in petrochimie. Autor al mai multor publicatii de specialitate, aparute in tara si in strainatate, carti tehnice si stiintifice, articole, brevete.