Surse regenerabile de energie electrica in sistemul electroenergetic

2296
CUVANT INAINTE: Modificarile climatice si posibila epuizare a resurselor de combustibil fosil sunt doua din marile preocupari atat ale oamenilor de stiinta cat si a decidentilor politici. Solutia care pare sa rezolve pe termen lung aceste probleme o constituie utilizarea energiilor regenerabile in productia de energie electrica. Lucrarea „Surse regenerabile de energie electrica in sistemul electroenergetic„, avand ca autori cunoscuti specialisti in domeniul energetic din Romania si Republica Moldova, publicata in Editura AGIR, reprezinta o contributie importanta in cunoasterea problemelor legate de productia de energie electrica din surse regenerabile si conectarea la sistem a acestor unitati de productie. In prima parte a lucrarii, capitolele 1-3, sunt prezentate aspecte generale privind sursele regenerabile de energie electrica si mediul ambiant, reglementari in domeniu la nivel European si functionarea surselor regenerabile impreuna cu sursele clasice. Partea a 2-a a lucrarii (cap.4-9) prezinta probleme legate de producerea energiei electrice din sursele regenerabile: eoliene, solare, centrale hidroelectrice cu puteri mici, Pi < 10Kw, biomasa, energia valurilor si centralele geotermale. In toate cazurile sunt descrise principiile de transformare a energiei din resurse regenerabile in energie electrica, si se prezinta principalele tipuri de instalatii utilizate, problemele legate de conectarea la retea si functionarea acestor instalatii. Autorii au acordat o atentie deosebita centralelor eoliene si fotovoltaice care au o productie variabila in limite foarte mari in cursul unei zile; sunt descrise in acest caz influentele asupra retelei si a calitatii energiei si unele probleme speciale cum ar fi protectia instalatiilor eoliene contra loviturilor de trasnet, perturbatiile acustice si vizuale generate de acestea. Multi specialisti considera ca dezvoltarea surselor mici de energie regenerabila si stocarea acesteia constituie o solutie de viitor atat pentru zone izolate si case individuale cat si pentru mici consumatori industriali sau comerciali, fapt ce va determina o schimbare fundamentala de paradigma in proiectarea si functionarea sistemelor electroenergetice. Plecand de la realitatea ca energia din sursele regenerabile, in special eoliene si fotovoltaice, are o variabilitate foarte mare in capitolul 10 se prezinta in detaliu sisteme de stocare a energiei electrice si posibilitatile de utilizare a acestora. In partea finala, cap. 12, sunt descrise aspecte legate de managementul surselor regenerablie in sistemul electroenergetic cu referire la finantarea, dezvoltarea si implementarea proectelor, dar si la problema extrem de importanta a prognozei productiei acestor centrale. Lucrarea este una de referinta destinata specialistilor din domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile cat si a celor din retelele electrice la care acestea sunt racordate; este utila de asemenea studentilor si masteranzilor in domeniu, dar si altor specialisti dornici de a patrunde in tainele producerii energiei electrice din surse regenerabile. Bucuresti, 22 Oct. 2015 Dr.ing. Ion LUNGU   PREFATA: Preocuparile actuale privind poluarea mediului ambiant si modificarile climatice au determinat acordarea unei atentii deosebite sectorului producerii energiei electrice bazat pe arderea combustibililor fosili, ca unul dintre marii producatori de emisii responsabile pentru aceste fenomene. Studiile tehnice si stiintifice s-au axat pe dezvoltarea unor sisteme de generare a energiei electrice care sa utilizeze surse de energie care sa nu afecteze mediul ambiant. Inca de la inceput s-a acordat o atentie deosebita energiei din surse regenerabile, care nu determina emisii perturbatoare pe durata de functionare sau au o influenta nesemnificativa asupra mediului ambiant. Noile surse regenerabile se dezvolta in ritm alert si cunoasterea problemelor care apar la conectarea la retea si la functionarea lor in prezenta surselor clasice este utila atat inginerilor de sistem, cat si viitorilor ingineri, masteranzi si doctoranzi care se pregatesc in domeniul energetic. Lucrarea, structurata pe 13 capitole, prezinta intr-o maniera unitara sursele regenerabila de energie, din punctul de vedere al sistemului electroenergetic si se bazeaza pe experienta acumulata de autori in activitatea practica de proiectare si exploatare, cat si didactica si pedagogica de predare. In capitolul 1 sunt prezentate beneficiile asupra mediului ambiant ale utilizarii surselor regenerabile de energie prin sustenabilitatea lor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Totodata, este prezentat potentialul surselor regenerabile din Romania si principalele probleme ale conectarii acestora la reteaua electrica publica. Principalele Reglementari ale Uniunii Europene si ale Comisiei Europene privind sursele regenerabile de energie sunt expuse in capitolul 2, corelate cu obiectivele generale ale Horizont 2020. Functionarea surselor regenerabile de energie electrica, conectate la sistemul electroenergetic, necesita operarea in comun a acestora cu sursele clasice de energie pentru alimentarea in conditii de siguranta a utilizatorilor dar si pentru realizarea unui sistem sigur si fiabil. Aceste aspecte sunt analizate in capitolul 3. Producerea energiei electrice in instalatii eoliene si conectarea acestora la reteaua electrica este analizata in capitolul 4. Sunt prezentate principalele tipuri de turbine eoliene, energia ce poate fi preluata din masele de aer in miscare, controlul si limitarea puterii dezvoltate, cat si amplasarea centralelor eoliene, alegerea tipului de generator, conectarea la retea si impactul asupra mediului si a calitatii energiei electrice furnizare. In capitolul 5 sunt prezentate principalele tipuri de microhidrocentrale, conditiile pentru conectarea la reteaua electrica publica si managementul centralelor electrice de mica putere (CHEMP). Ca sursa de energie de importanta deosibta, in capitolul 6 sunt prezentate aspectele legate de conversia energiei solare in energie electrica, sunt analizate problemele privind conectarea la retea, de dimensionare a instalatiilor si de determinare a energiei de poate fi furnizata de astfel de instalatii. Utilizarea biomasei ca sursa de energie electrica este analizata in capitolul 7, unde sunt prezentate, principalele tipuri de instalatii de conversie a biomasei in energie electrica si este subliniata necesitatea de a obtine si a utiliza biomasa sustenabila. In capitolul 8 sunt prezentate aspectele referitoare la valorificarea energiei valurilor, iar in capitolul 9 sunt prezentate centrale electrice geotermale. Utilizarea surselor regenerabile de energie, care au o doza mare de incertitudine, necesita realizarea unor sisteme de stocare a energiei electrice fiabile si eficiente, analizate in capitolul 10. Aspectele legate de functionarea insularizata a surselor regenerabile de energie si mai ales a mijloacelor de depistare a aparitiei starii de insularizare sunt analizate in detaliu in cadrul capitolului 11. Capitolul 12 este dedicat managementului surselor regenerabile in sistemul electroenergetic, pentru a asigura siguranta in functionare, securitatea alimentarii cu energie electrica si optimizarea economica a operarii sistemului. In final, capitolul 13 sunt prezentate principalele definitii ale conceptelor si marimilor utilizate in cadrul lucrari, cat si abrevierile utilizate. Sunt indicate cele mai importante standarde si normative care se refera la aspecte privind functionarea surselor regenerabile de energie in sistemele electroenergetice si la care se fac referiri in lucrare. Autorii multumesc conducerii AGIR pentru sprijinul acordat in elaborarea lucrarii. AUTORII