Sedinta Prezidiu ASTR 29 ianuarie a.c.

953
  • Data desfasurarii: 29.01.2015
  •   Locul desfasurarii: Sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118
  •  Responsabili: ASTR
 

Vă invităm să participaţi la Şedinţa de Prezidiu ASTR ce va avea loc joi 29 ianuarie a.c., ora 10.00 la sediul AGIR din București, Calea Victoriei nr. 118, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind realizările de la ultima Şedinţă de Prezidiu(prezintă M. Mihăiţă)
  2. Realizările secţiilor în anul 2014(prezintă V. Jinescu)

            3.* Programul de activitate pe anul 2015 (prezintă Președinţii Secţiilor)

  1. Primiri de noi membri. Discuţii preliminare
  2. Organizarea Zilelor ASTR
  3. Stabilirea datei Adunării Generale
  4. Diverse:„Termoficarea”, conferinţă împreună cu specialiști francezi

             * Sugestii privind întocmirea planului de activitate pe anul 2015:

             – Prevederea a uneia sau mai multe manifestări privind probleme importante din domeniul specialităţii secţiei (ex. teme conferinţe: „Resursele de cărbune”, „Casa inteligentă”, „Siguranţa barajelor”…)

             – Comemorarea / aniversarea unor personalităţi din domeniu

             – Activităţi specifice

             – Programul de sedinţe al secţiei; data exactă a sedinţelor / activităţilor

             – Participarea la Zilele ASTR

             – Alte probleme

La Şedinta de Prezidiu ASTR participă membrii Biroului Prezidiului, Președinţii Secţiilor și Președinţii Filialelor în calitate de invitaţi.

Pentru deplasarea Președinţilor Filialelor se va deconta transportul.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la telefon 0728594862; 0213194943 sau la adresa de e-mail: contact@astr.ro pâna la data de 27 ianuarie a.c., ora 12.00.

Cu stimă,

Mihai MIHĂIŢĂ

Președinte ASTR