Sedinta Prezidiu ASTR 2 aprilie a.c.

856
  • Data desfasurarii: 02.04.2015
  •   Locul desfasurarii: Sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118
  •  Responsabili: ASTR
 

Conform celor stabilite la ultima Şedinţă de Prezidiu, vă invităm să participaţi la Şedinţa de Prezidiu ASTR ce va avea loc joi 2 aprilie a.c., ora 10.00 la sediul AGIR din București, Calea Victoriei nr. 118, cu următoarea ordine de zi:

  1. Pregătirea Adunării Generale:

            – Stabilirea Ordinii de Zi

            – Pregătirea documentelor

            – Data şi locul de desfăşurare

  1. Primiri de noi membri:

            – Informare asupra deciziei Biroului Prezidiului

            – Discutare şi aprobare

  1. Diverse

La Şedinta de Prezidiu ASTR participă membrii Biroului Prezidiului, Președinţii Secţiilor și Președinţii Filialelor în calitate de invitaţi.

Pentru deplasarea Președinţilor Filialelor se va deconta transportul.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la telefon 0728594862; 0213194943 sau la adresa de e-mail: contact@astr.ro pâna la data de 1 aprilie a.c., ora 12.00.

Cu stimă,

Mihai MIHĂIŢĂ

Președinte ASTR