Sedinta Prezidiu ASTR 1 iulie a.c.

1038
  • Data desfasurarii: 01.07.2016
  •   Locul desfasurarii: Sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118
  •  Responsabili: ASTR, AGIR
 

Stimaţi colegi,

Vă invităm să participaţi la Şedinţa de Prezidiu ASTR ce va avea loc vineri 1 iulie a.c., ora 10.00 la sediul AGIR din București, Calea Victoriei nr. 118, cu următoarea ordine de zi:

  1. Discutarea şi aprobarea regulamentului de funcţionare al cercurilor afiliate ASTR
  2. Aprobarea înfiinţării unor cercuri afiliate ASTR
  3. Discutarea şi aprobarea statutului membrilor asociaţi
  4. Discutarea şi aprobarea regulamentului privind acordarea premiilor ASTR
  5. Premiile ASTR pe anul 2014 – 2015
  6. Informarea preşedinţilor secţiilor şi filialelor privind pregătirea conferinţei Zilele ASTR 2016
  7. Diverse

La Şedinta de Prezidiu ASTR participă membrii Biroului Prezidiului, Președinţii Secţiilor și Președinţii Filialelor în calitate de invitaţi (dacă doresc).

Pentru deplasarea Președinţilor Filialelor se va deconta transportul.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la telefon 0728594862; 0213194943 sau la adresa de e-mail: contact@astr.ro pâna la data de 30 iunie a.c., ora 12.00.

Cu stimă,

Mihai MIHĂIŢĂ

Președinte ASTR