Ședința de Prezidiu ASTR 19 mai a.c.

1164
 •  Data desfasurarii: 19.05.2017
 •   Locul desfasurarii: Sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118
 •  Responsabili: ASTR
 

Stimați colegi,

Vă invităm să participaţi la Şedinţa de Prezidiu ASTR ce va avea loc vineri 19 mai a.c., ora 10.00 la sediul AGIR din București, Calea Victoriei nr. 118, cu următoarea ordine de zi:

 1. Discutarea materialelor ce vor fi prezentate la Adunarea Generală
 1. Dare de seamă privind activitatea Academiei pe anul 2016
 2.     Raportul financiar contabil
 3. Unele probleme de ordin organizatoric
 4. Programul de activități pe anul 2017
 5. Primiri de noi membri si promovări
 6. Stabilirea datei Adunării Generale
 7. Diverse

La Şedinta de Prezidiu ASTR participă membrii Biroului Prezidiului, Președinţii Secţiilor și Președinţii Filialelor în calitate de invitaţi.

Pentru deplasarea Președinţilor Filialelor se va deconta transportul.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la telefon; 0213194943 sau la adresa de e-mail: contact@astr.ro pâna la data de 17 mai a.c., ora 12.00.

Cu stimă,

Mihai MIHĂIŢĂ

Președinte ASTR