Protocol de colaborare între Academia Română (AR), ASAS, ASM, și ASTR

210

La inițiativa Academiei Române, a Preṣedintelui Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel POP ṣi a Secretarului General al Academiei Române, Acad. Ioan DUMITRACHE,

pe data de 04 Aprilie 2024, de ziua Academiei Române, a fost semnat Protocolul de colaborare ȋntre Academia Română (AR), Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS), Academia de Științe Medicale (ASM) ṣi Academia de Științe Tehnice din România (ASTR). Conținutul Protocolului este redat în continuare…

Protocol-AR-ASAS-AMS-ASTR-2