Prof.univ.on.dr.ing. Horea Sandi

2052
  • MEMBRU TITULAR
  •      Construcții și Urbanism
  •  20 ianuarie 1932
  • Decedat: Decembrie 2020

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Sandi Horea : n. 20 ianuarie 1932, Sibiu; absolvent al Inst. de Construcţii  Bucureşti (1955), specialitatea constr. civile şi ind. şi al Facultăţii de Matematică, Bucureşti (1954), specialitatea mecanica mediilor continue; doctor inginer (din 1966), cu teza “Contribuţii la teoria dimensionării structurilor”; proiectare, I.P.C.F. (1955-1957); cercetare, I.S.C.H. (1957 – 1958); cercetător principal şi şef de secţie, INCERC (1958 – 2001);cercetător principal, Inst. de Geodinamică al Academiei Române (2001-   2005); activitate didactică  la Institutul de Construcţii / UTCB,discipline predate (din 1963): teoria elasticităţii, teoria plăcilor curbe, încercarea construcţiilor, dinamica structurilor, protecţia mediului şi prevenirea dezastrelor, rezistenţa materialelor (limba engleză), calculul probabilităţilor; profesor onorific (2004), Doctor Honoris Causa (2007), la UTCB. Bursier Humboldt la TU Hanovra (1968 – 1969); raportor pentru Comisia Economică ONU pentru Europa (1974, 1975, 1981); lector la seminariile regionale (1973 – 1989), vicepreşedinte (1982-1986), coordonator de grupe de lucru (1983-1998), European Ass’n for Earthquake Engineering; expert UNDRO şi UNIDO (1983, 1985-1986). Publicaţii: Autor – 2 cărţi, coautor – 6 cărţi, cca. 200 articole şi comunicări. Elaborator, 12 standarde; co-elaborator, normative pr. Antiseismică. Distincţii: Steaua României în grad de cavaler, 2000. Diplomă şi medalie AICPS pentru Opera omnia, 2004.