Prof. univ. emerit dr. ing. Ioan David

2130
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Construcții și urbanism
  • 08 septembrie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan David: n. la 8 septembrie 1940,  Culpiu, Mureș. Studii: Universitatea POLITEHNICA Timișoara, Facultatea de construcții, specializarea construcții și instalații hidrotehnice (dipl. ing. 1963); Universitatea de vest Timișoara, Facultatea de matematică (dipl. mat. 1972); doctor inginer (1974); stagiu de cercetare științifică postdoctorală, Universitatea Tehnică Darmstadt (TU Darmstadt), Germania, (1976-1977) prin Fundația “Alexander von Humboldt” . Activitatea didactică, tehnică și științifică: asistent/șef de lucrări (1964-1979), conferențiar universitar (1980-1989), din 1990 profesor universitar, din 2010-prezent profesor consultant, conducător de doctorat la Universitatea POLITEHNICA Timișoara (UPT), Facultatea de construcții; în perioada 1993-2005 profesor universitar la Technische Universität Darmstadt, Germania; din 2006-prezent profesor la Universty of Applied Science Gießen-Frankfurt, Germania; discipline predate: Hidraulică, Amenajări hidrotehnice, Hidraulică subterană, Metode matematice în ingineria civilă, Energii regenerabile (hidraulică, eoliană, geotermală) etc; Inginer proiectant/consultant la IPROTIM (1967-1972), respectiv Camera Inginerilor din Hessen (IngKH), Germania (2005-presnt); 16 volume (cărți, cursuri universitare etc.) publicate în țară și străinătate (ex.: Grundwasserhydraulik, Ed. Vieweg-Springer, 1998, Germania; Mathematisch numerische Modellierung technischer Systeme, Ed. Couvillier-Göttingen, 2005, Germania; Basics for Hydraulic Modelling of Flood Runoff Using Advanced Hydroinformatic Tools. IGI Global, 2015, USA; 200 publicații științifice; Plenary speaker invitat la numeroase conferințe internaționale; 3 brevete de invenție; 25 de titluri de dr. ing. (dintre care 2 în Germania) obținute sub îndrumare în calitatea de conducător de doctorat; peste 60 de studii și proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul proiectării, modelării (hidraulice/analogice și matematice) și realizării unor amenajări hidrotehnice de referință din țară și străinătate cum ar fi: amenajări hidrotehnice pe râurile Argeș, Siret și Dunăre (Turnu Măgurele- Nicopole, Porțile de Fier I și II, Canalul Dunăre – Marea Neagră), Sisteme noi de infiltrare artificială în acvifere ecologice,  devenite sisteme standard în Hessen, Germania etc. Distincțiii academice: Premiul MEI pentru cercetare (1972); Titlul de Profesor onorific al Universității Tehnice din Darmstadt, Germania (1999); Titlul de Excelență al Fundației POLITEHNICA Timișoara (2010); Titlul de Profesor universitar emerit al Universității POLITEHNICA Timișoara (2016); Membru al “American Romanian Academy of Arts and Sciences”; Membru al Corporației externe a Academiei de Științe Ungare (2005); Experiențe manageriale: Secretar științific al Senatului UPT (1989, 1990-1992); Decanul Facultății de Hidrotehnică, UPT (1990-1994); Redactor șef al Buletinului Științific al UPT “Transaction of Hydotehnics”, (BDI); vicepreședinte (2005-2009) și de secretar general (2009-2013) al „American Romanian Academy of Arts and Science”.