Prof.univ.em.dr.ing. Traian Onet

2444
  • MEMBRU TRECUT IN ETERNITATE
  •      Construcții și Urbanism
  •  29 mai 1937

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Traian I. Oneţ: n. 29 mai 1937, Dealu Negru, jud. Cluj; absolvent al Inst. Politehnic din Cluj (1959), specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole; doctor inginer (din 1972), cu teza ”Contribuţii la studiul deformaţiilor grinzilor încovoiate din beton uşor armat, sub încărcări de scurtă durată”; vicepreşedinte al Filialei ASTR din Cluj – Napoca; profesor (1978 – prezent) la Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca; profesor de beton armat invitat la Universitatea Transilvania din Braşov (1993 – 2004); DoctorHonoris Causa al Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi(din 2004); Profesor Onorific la universităţile Transilvania din Braşov (2002) şi Politehnica din Timişoara (2005); distins cu Diplomă de Onoare (Senatul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca, 2007) şi Diplomă pentru OPERA OMNIA (AICPS, 2007). Autor a unor lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi edituri din ţară şi străinătate,de referinţe în domeniul său de activitate.