Prof.univ.em.dr.ing. Petre Patrut

3054
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Construcții și Urbanism
  •  18 octombrie 1939

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Petre Gh. Pătruţ: n. 18 octombrie 1939, Bucureşti. Absolvent al Institutului de Construcţii Bucureşti 1967, specialitatea maşini şi utilaje pentru construcţii; doctor inginer 1979 cu teza “Constribuţii la studiul regimurilor tranzitorii ale  sistemelor hidraulice de  reglare  automată a  proceselor  de  săpare  la  excavatoarele  cu  o cupă”; preparator, asistent universitar (1967-1973), şef lucrări (1973-1979), conferenţiar universitar (1979-1990),profesor universitar (1990) la Universitatea Tehnică de Construcţii ,prorector cu cercetarea ştiinţifică (1990-1996),  rector  (1996-2004) al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti; conducător ştiinţific de doctorat (1991) în domeniul inginerie mecanică; Doctor Honoris Causa al Universităţii  Ovidius Constanţa. Autor a unor lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi edituri din ţară şi străinătate, de referinţe în domeniul său de activitate.