Prof.Univ.Em.Dr.ing. Teodor Mădărăşan

1861
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Inginerie mecanica
  •  12 septembrie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut la data de 12 septembrie 1938, în localitatea Vişea, Judeţul Cluj. A absolvit Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic din Cluj, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini în anul 1964, ca şef de promoţie. A susţinut teza de doctorat: “Cercetări asupra proceselor de transmitere a căldurii rezultată prin frecare, cu aplicaţii la lagărele cu alunecare” la aceiaşi Facultate în anul 1983. A efectuat mai multe stagii de specializare în străinătate, astfel în perioada sep. 1970-iunie 1971 la Max Planck Gesellschaft, Institut für Strömungsforschung, Abteilung Reibungsforschung, Göttingen, Germania; iunie-iulie 1995 la Technische Universität München; mai-iunie 1996 la Technische Universität Stuttgart. La terminarea facultăţii a fost repartizat în învăţământul superior, la actuala Universitate Tehnică din Cluj-Napoca, unde a parcurs toate gradele didactice, ajungând profesor universitar în anul 1991. A predat disciplinele: Termotehnică şi maşini termice, Termodinamica tehnică, Transfer de căldură şi masă, Dinamica gazelor şi Curs general de maşini. Din 1991 are drept de conducere de doctorat. Cele mai cunoscute realizări în cercetarea ştiinţifică se referă la lubrificaţia termo-hidrodinamică a lagărelor cu alunecare. Se remarcă o metodă originală de calcul a lagărelor cu alunecare cu ungere hidrodinamică, cu răcire naturală. Un alt domeniu de cercetare ştiinţifică este mărirea eficienţei termice a utilajelor mari consumatoare de energie termică. A executat şi omologat recuperatoare de căldură de mare performanţă pentru cuptoare de forjă De asemenea a efectuat cercetări privind optimizarea prin metode numerice a proceselor de încălzire şi răcire a unor piese supuse tratamentelor termice şi a studiat calitatea termodinamică a acestor procese prin analiză exergetică. Activitatea de cercetare s-a materializat în peste 120 lucrări ştiinţifice publicate, din care 5 sunt în reviste recunoscute ISI. A contribuit la publicarea a 23 cursuri, îndrumătoare şi monografii apărute în diferite edituri; din care 15 sunt lucrări didactice, la 2 – singur autor, la 4 – coordonator, 6 au apărut în edituri consacrate, dintre monografii 4 sunt în Editură Tehnică. Lucrări importante, citate foarte frecvent în literatura de specialitate sunt: „Schimbătoare de căldură industriale”, Buc., Ed. Tehnică, 1977, lucrare mult apreciată de către ingineri, doctoranzi şi studenţi; „Tensiuni termice în construcţia de maşini”, Buc., Ed. Tehnică, 1978; şi “Manualul inginerului termotehnician”, Buc., Ed. Tehnică, 1986. Ca şef de catedră a contribuit la înfiinţarea şi acreditarea specializării „Maşini şi Echipamente Termice” la Facultatea de Mecanică a U.T.C-N, învăţământ zi -5 ani, în anul 1990. În calitate de Decan al Facultăţii de Mecanică, (perioada 1992-2000), a militat pentru dezvoltarea facultăţii, în acest timp s-au înfiinţat şi acreditat 5 specializări noi la nivel de licenţă şi 4 specializări la învăţământul post universitar. Pentru rezultatele deosebite obţinute şi devotamentul consacrat acestor activităţi, eminentul dascăl, cercetător şi organizator, profesorul Teodor Mădărăşan, a primit o serie de distincţii din partea Ministerului Educaţiei şi a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, între care şi titlul de Profesor Emerit.