Prof.univ.em.dr.ing. Liviu Literat

2995
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Inginerie chimică
  •  09 septembrie 1928

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Liviu Literat, n.09 septembrie 1928, com.Vinţu de Jos, jud.Alba. Studii: liceale la Braşov, Făgăraş şi Cluj; superioare: la Universitatea „Victor Babeş” din Cluj, Facultatea de Chimie (1947-1951), licenţiat în chimie-fizică (1951) şi la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială; inginer chimist specializarea Tehnologia Substanţelor Anorganice (1963). Doctor în Chimie (1966) cu teza “Studiu fizico-chimic asupra unor alumine reducătoare nestoechiometrice”. Activitate didactică şi ştiinţifică la Universitatea „Victor Babeş” din Cluj, preparator (1950),asistent (1951-1953), şef de lucrări (1960), conferenţiar (1966) şi profesor (1972-1974) la Institutul Politehnic din Cluj,Profesor (1974), şef de catedră: Chimie Organică şi Tehnologie (1977-1985), Inginerie Chimică (1990-1993), Inginerie Chimică şi Ştiinţa Materialelor Oxidice (1993-1995), la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Profesor consultant (din 1995). Titular al disciplinelor: Chimie generală , Chimie Analitică şi Analize Tehnice, Chimie Anorganică şi Chimie-fizică, Materiale de Construcţii din polimeri, în Institutul Politehnic (1953-1974) şi: Operaţii şi Utilaje în Industria Materialelor de Construcţii (1975-1992), Fenomene de Transfer şi Utilaje în Ingineria chimică (1979-1995), Procese şi Aparate în Industria chimică (1977-1993), Operaţii şi Utilaje în Industria Materialelor Oxidice (1992-1995), la Universitatea „Babeş-Bolyai”. A înfiinţat Catedrele de Inginerie chimică (1990) şi  Inginerie chimică şi Ştiinţa Materialelor Oxidice (1993). A pus bazele activităţilor de cercetare şi proiectare în inginerie chimică la Cluj, a specializării prin studii aprofundate (master) şi doctorat. Activitate ca membru in Consiliile profesorale ale Facultăţii de Construcţii (1968-1974), de Chimie (1974-1977), Tehnologie chimica (1977-1990) şi Chimie si Inginerie chimică (1990-1995). Membru în colective de redacţie: Buletinul Ştiinţific al Institutului Politehnic Cluj; Studia Universitatis Babeş-Bolyai; Materiale de Construcţii şi Revista Română de Materiale, Bucureşti. Activitate ştiinţifică  în domeniul chimiei–fizice, a ştiinţei materialelor şi ingineriei chimice. Cercetare fundamentală, experimentală şi aplicativă în chimia-fizică a fenomenelor de frontieră (cataliză eterogenă, sorbţie, extracţie, reacţii în fază solidă). Contribuţii însemnate la cinetica proceselor cu variaţie de masă (teorie, modelare, procedee experimentale şi instalaţii, programe de calcul) – aplicaţii la studiul proceselor de interfata şi a nanosistemelor (Investigation des solides poreux par mesurages cinetiques de sorbtion (1973); Automatic device for registration and exploring program of adsorbtion isotherms (2000); Computerized recording of the settling curves. Application to the classification of the powdery systems (2001). A sintetizat şi studiat o clasă de noi compuşi oxidici refractari (alumine) cu abatere de la stoechiometrie (prioritate absolută), aducând informatii inedite la teoria şi conceptul de stoechiometrie pentru sistemele oxidice nanometrice. A dezvoltat teoria fenomenelor de transport şi transfer de proprietate, stabilind 12 noi criterii de similitudine şi ecuaţii criteriale pentru transportori de sarcină electrică prin mecanism molecular şi convectiv în regim staţionar şi tranzitoriu: Über einige kriterielle Beziehungen in nicht stationaren konduktiv – konvektiven Eigenschafts Transport (1990); Neue kriterielle Abfassungen im statioaren konvektiv-molekularen Eigenschafts Transport (1990). Contribuţii la tehnica de analiză chimică, punctuală, calitativă şi cantitativă (cu microsonda electronică) a microfazelor din sistemele compozite. Publicaţii: Carte universitară, tratate, monografii, studii de istoria ştiinţelor şi învăţământ: (15) din care: Chimie generală (1966, 1970, 1975); Fenomene de transfer şi utilaje în ingineria chimică. Procese de transport (1985); Operaţii şi utilaje în Industria materialelor oxidice (1994,1995) etc.; Peste 130 articole ştiinţifice publicate în reviste  de specialitate din ţară şi străinătate, contracte de cercetare (75), granturi (5), brevete de invenţii şi inovaţii (3). Premii (distincţii): Diploma Municipiului Cluj-Napoca (2001); Diploma de Cetăţean de onoare al Municipiului Făgăraş (2005), Diploma de onoare şi medalia „Emilian Bratu” a Societăţii de Chimie din România (2007), Afilieri: Membru fondator (1995), preşedinte (1995-2000) şi preşedinte de onoare (2000) al Societăţii de Inginerie Chimică din România (SICR ) – filiala Cluj; Membru fondator al ASTR – filiala Cluj-Napoca (2005), Member of the European Federation of the Chemical Engineering (1999); Societatea de Chimie din România (1992); Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România – (AOS)-filiala „Transilvania” a Academiei Române (1986); Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor (1985); Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor (1980). REFERINŢE: Who’s Who in Education, IBC, Cambridge, England (1987); Men of Achievement, IBC, Cambridge, England (1989); Mihaela Chiroşca, Adina Negoiţă (redactori),  Dicţionarul specialiştilor – un „Who’s Who” în ştiinţa şi tehnica românească, (1996); Mihaela Chiroşca (redactor),  Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească, (2000).