Prof. univ. em. dr. ing. Gheorghe Petre Zafiu

1880

  • MEMBRU DE ONOARE
  • Construcții și Urbanism
  •  28 iunie1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut în 1946 – Drăgăești-Ungureni, Dâmbovița; Studii: liceul la Colegiul Național „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte (1964); Facultatea de Maşini şi Utilaje pentru Construcţii la Institutul de Construcţii Bucureşti (UTCB, 1969); Cursuri postuniversitare pentru ingineri: „Utilizarea calculatoarelor electronice” – Facultatea de Automatică, Institutul Politehnic București (1971) și “Managementul proceselor într-un sistem de management al calităţii“ – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Bucureşti (2003). Din 1969, a efectuat stagiul la Întreprinderea de Construcții Speciale Industriale și Montaje (ICSIM) București. Începând cu anul 1972, prin derogare de stagiu, a fost promovat în funcția de Șef de atelier reparații. Cariera universitară a început-o în 1973, ca asistent universitar titular la Institutul de Construcţii din Bucureşti. Trecând prin toate treptele academice, devine în 1992 profesor universitar. În anul 1984 a obținut titlul științific de doctor inginer în specialitatea „Maşini de construcţii”, la Institutul de Construcţii Bucureşti (ICB), cu teza: „Studiul optimizării parametrilor tehnologici ai rulourilor compactoare-vibratoare în concordanță cu caracteristicile mecanice şi fizice ale pământurilor”. În perioada 1990-2008, a ocupat funcţiile de Şef de catedră la Catedra Maşini de construcţii, membru în Senatul universităţii şi în Consiliul Profesoral al facultăţii. În calitatea de Director de studiu, a coordonat trei cursuri postuniversitare. Din anul 2005 este conducător de doctorat în domeniul „Mecanic” specialitatea „Maşini de construcţii”. A fost membru în numeroase comisii, consilii și asociații profesionale. A prezentat două prelegeri, în calitate de profesor invitat la Universitatea “Haute Ecole de la Province de Liège – Rennequin Sualem”. Este autor/coautor a 13 cărți, cursuri şi alte materiale universitare; coautor la patru normative; a publicat peste 325 articole tehnice de specialitate; a participat cu 45 comunicări la diverse manifestări ştiințifice; este autor/coautor a 55 lucrări de cercetare-proiectare (28 în calitate de coordonator de lucrări), elaborate în baza unor contracte.