Prof.univ.em.dr.ing. Gheorghe Frățilă

3362
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Ingineria Transporturilor
  •  03 ianuarie 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prof. Gheorghe Gh. Frăţilă: n. 3.01.1936, Măderat-Arad; absolvent al Inst.de Căi Ferate din Bucureşti (1959), specialitatea Material rulant; doctor inginer (din 1968), cu teza Studiul teoretic şi experimental al încărcărilor dinamice ale transmisiei automobilelor, profesor (1990-2006) şi profesor consultant la Universitatea Politehnica din Bucureşti. Discipline predate: Calculul şi construcţia automobilelor, Dinamica vehiculelor şi Siguranţa activă şi pasivă a autovehiculelor; conducător de doctorat în domeniul Ingineria autovehiculelor (din 1992); membru al: Societăţii Inginerilor de Automobile din România (1990), Society of Automotive Engineers (1997), Asociaţia Generală a Inginerilor din România (2004). Cărţi reprezentative: Calculul şi construcţia automobilelor (1975) şi Sistemele de frânare ale automobilelor (1986). Domenii de cercetare ştiinţifice: transmisibilitatea vibraţiilor, recuperarea energiei la frânare, proiectarea asistată de calculator a structurilor portante, stabilitatea şi maniabilitatea automobilelor, transmisia automobilelor, sistemele de frânare şi suspensia automobilelor.