Prof.univ.em.dr.ing. Ecaterina Andronescu

2465
  • MEMBRU TITULAR
  •      Inginerie chimică
  •  07 aprilie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ecaterina Andronescu, n.07 aprilie 1948, com. Malovat, jud. Mehedinţi. Studii:1972-Diploma de Inginer Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti; Titluri ştiinţifice: 2007 Doctor Honoris Causa – Universitatea din Reşiţa, 2006 Doctor Honoris Causa – Universitatea “Ovidius” din Constanţa; 2005 Doctor Honoris Causa – Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa; 2004 Doctor Honoris Causa – Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea din Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Petroşani, Universitatea din Baia Mare; 2003   Doctor Honoris Causa – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; 1996  Coordonator de doctorat în domeniul Inginerie Chimică; 1982 Doctor în Chimia fizică a compuşilor oxidici, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti. Specializări:1996, 1998: Universitatea din Sevillia, Spania;1997:Universitatea din Londra, UK;1995:   Universitatea din Darlington, UK;1994, 1995:   Universitatea Claude Bernard Lyon, France. Activitatea didactică şi ştiinţifică :1972 – prezent   : Asistent; Şef lucrări; Conferenţiar; Profesor, Departamentul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti; Cursuri predate: Chimia fizica a stării solide a silicaţilor; Ştiinţa materialelor oxidice; Biomateriale; Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice; Ceramici termomecanice, Nanomateriale şi nanotehnologii. Domenii de interes: Chimia fizică a stării solide a silicaţilor; Diagrame de echilibru termic fazal, Ştiinţa materialelor oxidice; Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice; Ceramici termomecanice; Biomateriale; Materiale ceramice poroase; Nanomateriale şi nanotehnologii; Metode de sinteză neconvenţionale a materialelor ceramice. Publicaţii: peste 225 lucrări ştiinţifice publicate sau prezentate la conferinţe ştiinţifice în România şi/sau în străinătate (peste 46 în publicaţii cotate ISI);3 cărţi;4 cursuri universitare;3 îndrumare de laborator; Contracte de cercetare: coordonator a peste 75 de contracte de cercetare, cu finanţare naţională şi internaţională;1 brevet de invenţie. Experienţă profesionlă: 2004 – prezent:Rector, Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti; 2001 – 2003: Ministrul Educaţiei şi Cercetării; 2002 – prezent: Director, Programul Materiale noi, micro şi nano tehnologii – MANANTECH, PNCDI; 1996 – prezent: Deputat în Parlamentul României, Secretar şi membru în Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport;1995 – 1996: Secretar de Stat pentru Învăţământul Superior, Ministerul Învăţământului; 1992 – 2004:Decan, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti; 1989 – 1992: Prodecan, Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti. Apartenenta la Asociatii profesionale si comisii de specialitate: 1996 – 2004: Membru în Comisia de Chimie şi Ştiinţa Materialelor, Consiliul Naţional pentru Atestarea Diplomelor şi Titlurilor Academice; 2004 – prezent:Preşedintele Comisiei de Chimie şi Ştiinţa Materialelor, Consiliul Naţional de Atestare a Diplomelor, Titlurilor şi Certificatelor Universitare; 1994 – 2000, 2004 – 2005: Membru în Comisia de Ştiinţe Inginereşti, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, Membru fondator şi Preşedinte al Societăţii Române de Biomateriale; Membru fondator al Societăţii Române de Ceramică, Membru fondator al Societăţii Române de Chimie; Membru fondator al Societăţii Române de Inginerie Chimică; Membru al Societăţii Europene de Ceramică; Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă; Membru în Colegial Editorial al Revistei Silicaţi Industriali, Belgia; Membru în Colegiul Editorial al Revistei Române de Materiale; Membru Clubul de la Roma; Recenzor, Elsevier Publishing House, Amsterdam, Olanda.