Prof. univ. em. dr. ing. DHC Vistrian Maties

264
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Inginerie mecanică
  •  18 aprilie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Vistrian Mătieș, n.18 aprilie 1947 în satul Dăbâceni, com.Ileanda, jud. Sălaj. După absolvirea Liceului ”Andrei Mureșanu” din Dej în 1965, a urmat cursurile Institutului Politehnic din Cluj, Facultatea de Mecanică obținând în 1970 diploma de inginer, șef de promoție. După absolvirea facultății a lucrat ca inginer tehnolog, proiectant și șef de secție la Uzina Mecanică din Cluj (1970-1976). În 1976 s-a transferat la Institutul Politehnic din Cluj, Catedra de Mecanisme și dinamica mașinilor. A parcurs toate treptele ierarhiei didactice: asistent (1976-1979), șef lucrări (1979-1990), conferențiar (1990-1995) și profesor (1995-2012). Din 2012 – prezent, este profesor asociat în cadrul Departamentului de Mecatronică și dinamica mașinilor. Este doctor inginer din anul 1987, cu teza: “Mecanisme de acționare și poziționare cu elemente mecano-electrice și fluidice”. De asemenea este conducător de doctorat din anul 2001 (25 teze de doctorat susținute). În calitate de cadru didactic a predat cursuri de: Mecanisme și dinamica mașinilor, Robotică și Proiectarea sistemelor mecatronice. A fost șef de catedră/director de departament în perioada (1990-1996) și 2000-2012). În perioada 1998-2000 a fost Inspector general în Ministerul Educației Naționale cu răspunderi pe domeniul Educație tehnologică. În această calitate a elaborat OMEN nr.3205/03.02.1999 privind înființarea Consiliului Național pentru Educație Tehnologică și Inovare (CNETI) care a avut drept obiectiv principal elaborarea Programului Național de Educație Mecatronică. Este director al Centrului de cercetare în mecatronică Cluj (2003-prezent) și director al Centrului Coordonator al Platformei Naționale de Mecatronică (2015-prezent). Platforma este o finalitate majoră a proiectului POSDRU-FLEXFORM: Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice. (www.smarteducation-clujnapoca.ro) A elaborat ṣi publicat peste 280 de lucrări științifice,14 cărți, 8 capitole în cărți, 10 brevete de invenții și peste 30 contracte de cercetare. Lucrările publicate au abordat teme din domeniile: Mecanisme și dinamica mașinilor, Proiectarea integrată și interfațarea sistemelor mecatronice, Robotică și Tehnologii educaționale. Cercetările din domeniul Tehnologiilor educaționale au vizat valorificarea potențialului inovator al mecatronicii pentru promovarea educației smart-transdisciplinare, învățarea organizațională și dezvoltarea sustenabilă. Are o bogată experiență în colaborarea științifică internațională în domeniul mecatronicii. Această experiență a fost dobândită ca urmare a stagiilor de studiu și documentare la prestigioase universităti din Europa, SUA și Japonia precum și prin participarea la manifestări științifice internaționale în domeniu. Premiul Național „Prof.dr.doc.ing.TRAIAN DEMIAN” (2009) pentru excelență ȋn cercetare ȋn domeniul: Mecanică fină și Mecatronică. De asemenea, este Doctor Honoris Causa al Universității „Transilvania” din Brașov (2010) și al Universității Tehnice” Gheorghe .Asachi” din Iași (2011). Membru în asociații profesionale: SROMECA-Societatea de Mecatronică din România, membru fondator și vicepreședinte (2001-2012), Președinte de onoare din 2012, Asociația Generală a Inginerilor din Romania (AGIR), FToMM-Federația Internațională pentru promovarea Științei Mașinilor și Mecanismelor, AROTMM-Asociația Română pentru promovarea Științei Mașinilor și Mecanismelor – vicepreședinte (2004-20012). Este membru activ al CIRET (Centrul Internațional pentru Cercetări și StudiiTransdisciplinare-Paris,2007-prezent),http://ciret-ransdisciplinarity.org De asemenea, este coeditor al revistei-Transdisciplinary Journal of Engineering and Science (2011- prezent). Revista este editată sub egida ATLAS (Academy for Transdisciplinarity Learning and Advanced Studies,Texas,USA), www.theatlas.org.