Prof.Univ.Em.Dr.Ing. Mircea Bejan

2719
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Mecanica tehnică
  •  01 octombrie 1944

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mircea Bejan, născut la 1 octombrie 1944, municipiul Timișoara, judeţul Timiş. A absolvit Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic din Cluj, în anul 1967. A susţinut teza de doctorat cu tema: “Cercetări privind solicitările statice şi dinamice ale preselor hidraulice de mare tonaj” la aceiaşi Facultate în anul 1991. După absolvire, prin repartiţie a fost încadrat ca şef sector mecanic la IAS Baciu-Suceag (1967-1970); perioada 1970-1979 – inspector de specialitate – Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii Cluj; Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Mecanică, catedra de Rezistenţa materialelor, actual Departamentul de Inginerie Mecanică (1979-1992 – şef de lucrări; 1992-1996 – conferenţiar; 1996-2010 – profesor universitar). În 2004 – conducere doctorat în specialitatea inginerie mecanică (Școla Doctorală a Universității Tehnice din Cluj Napoca) ;  1 octombrie 2010 – 9 februarie 2011 – profesor consultant;  9 februarie 2011 – prezent conducere/îndrumarea doctoranzilor. A predat cursuri la disciplinele: Mecanică şi Rezistenţa materialelor; Teoria elasticităţii şi rezistenţa materialelor; Mijloace de încercări experimentale; Cercetare experimentală şi expertizare; Rezistenţa materialelor (secțiile de turnătorie, prelucrări metalurgice, electronică și telecomunicații, cursuri postuniversitare, masterat). A fost cooptat în numeroase comisii pentru acordarea titlului de doctor în Domeniul Ingineriei Mecanice, precum și în comisiile de examinare a pregătirii doctoranzilor. A condus/coordonat lucrările multor teze de licenţă, prin care a format mulţi specialişti recunoscuţi în ţară şi peste hotare. Are 5 doctori atestaţi dintre cei a căror lucrări de doctorat le-a condus. A participat la peste 58 contracte de cercetare, din care 29 responsabil/director de proiect/lucrare/grant. A realizat monografii, pliante şi ziare privind protecţia muncii; organizarea directă a Cabinetelor Metodologice de Protecție a Muncii – agricultură, industrie locală și județean; cadre portic de rezistență, cabine de rezistență și protecție la tractoarele de 45 CP; editarea şi redactarea a peste 37 volume de lucrări ştiințifice şi tehnice în cadrul Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi AGIR (28 volume Știință și Inginerie); organizator (chairmain/co-chairmain) de manifestări ştiinţifice, membru în comitetele ştiinţifice/moderator la numeroase secţiuni; 27 lucrări didactice şi cărţi publicate; peste 550 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale, lucrări ştiinţifice publicate în volume naţionale şi internaţionale, lucrări publicate în ziare/reviste. Organizarea multor manifestări științifice (Exemple: Simpozionul tehnico-ştiinţific „Mentenanța în condiţii de securitate – Prevenirea riscurilor în activităţile de mentenanță“ organizat la Cluj-Napoca în perioada 17 – 19 octombrie 2011, de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Filiala Cluj a AGIR, sub egida Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, în cadrul Campaniei Europene lansate de Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. 15 ediții ale  Conferinţelor internaţionale multidisciplinare „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” – SEBEŞ; Simpozioane Naționale de Standardizare); ● editor șef, redactor, membru în colegiul de redacție a 28 volume (peste 1400 pag./an) „ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE”  ISSN 2067-7138 – print  (www.stiintasiinginerie.ro). Este membru al unor asociaţii științifice și profesionale : 1. membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR – membru fondator, 1990), membru al Consiliului AGIR, membru al Biroului Executiv al AGIR şi preşedintele Filialei Cluj a AGIR ; 2. membru al Asociaţiei Române de Tensometrie (ARTENS-membru fondator, 1990) ; 3. membru al Asociaţiei Române de Forjă (SRF-membru fondator, 1991) ; 4. membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) ; 5. membru al Societăţii Române de Mecanică Aplicată (SRMA-membru fondator, 1995) ; 6. membru al Societăţii de Rezistenţa materialelor din cadrul AGIR (vicepreşedinte al Societăţii de Rezistenţa materialelor din cadrul AGIR-membru fondator, 1998) ; 7. membru a Asociaţiei de Standardizare din România – ASRO (membru fondator, 30 octombrie 1998, membru al Consiliului Director, ales de şapte ori consecutiv, actualmente, vicepreşedinte ASRO. Președintele Consiliului Național al Standardizării – 27 septembrie 2013) ; 8. Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, ASTR, 12 iunie 2015. Pentru rezultatele deosebite obţinute şi devotamentul consacrat acestor activităţi, eminentul dascăl, cercetător şi organizator, profesorul Mircea Bejan, a primit peste 50 de diplome, distincţii din partea AGIR, ASTR, a Universităților din Suceava, Iași, Reșița, a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (între care şi titlul de Profesor Emerit), Consiliul județean Alba, Primăria Sebeș etc.  (Exemple : ● Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România – 12 iunie 2015 ● Titlul de PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Nr. 172/25 mai 2012, pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca și contribuția remarcabilă adusă la dezvoltarea învățământului ingineresc din România. ● Cetățean de Onoare al municipiului Sebeș, județul Alba, Hotărârea nr. 225/23 mai 2006 ● DIPLOMA şi Medalia Jubiliară – Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Bucureşti, 1991 ● DIPLOMA pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi ingineriei tehnologice în domeniul sectoarelor calde al industriei româneşti – INTEC SA Bucureşti, 1993 ● DIPLOMA şi Medalia Jubiliară – Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Bucureşti, 1993 ● Medalia AGIR, Bucureşti, 1996. ● DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, iunie 2011 ● DIPLOMĂ DE ONOARE, Academia de Științe Tehnice din România, 1 iunie 2012). Ca o recunoaștere a meritelor sale științifice și profesionale, profesorul emerit Mircea Bejan este menționat în numeroase referințe bibliografice de specialitate: 1.  „Dicţionarul specialiştilor – un Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească”, Editura tehnică, Bucureşti, 1998, vol. II, pag. 40; „Enciclopedia Who’s Who în România”, Bucureşti, 2002, pag.52; 2. Ioan Barbu BĂLAN, „Rătăcind printre mecanicieni”, pag. 112; 3. „Personalităţi clujene (1800-2007) – dicţionar ilustrat”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2007, pag. 54; 4. „Elite clujene contemporane – Cluj Contemporary Elites”, Editura Clear Vision, Cluj Napoca, 2009, pag. 85-102; 5. „Who is Who, Enciclopedia personalităţilor din România”, ediţia a 4-a, 2009; 6.  „Who is Who, Enciclopedia personalităţilor din România”, ediţia a 5-a, 2010; 7. „Who is Who, Enciclopedia personalităţilor din România”, ediţia a 6-a, 2011; 8. „Who is Who, Enciclopedia personalităţilor din România”, ediţia a 7-a, 2012; 9. Titus Wachsmann-Hogiu, „Bârgăoani de top. O carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăoane”, Editura Karuna Bistriţa, 2009, pag. 337-345; 10. Titus Wachsmann-Hogiu, ”Bârgăoani de top. O carte (incompletă) a spiritualităţii bârgăoane”, ediția a II-a, Editura KARUNA BISTRIŢA, 2010, pag. 335-343; 11. Ecaterina Ţarălungă ”Enciclopedia identităţii româneşti”, Editura LITERA, București, 2011, 864 pagini, ISBN 978-606-600-246-2, pag. 83; 12. Fundația culturală  „Valea Bârgăului”, anuarul bârgăuan  Știință, Cultură, Arte și Literatură, Anul V, Nr. 5, 2015,  Bârgaiele între trecut și viitor, ”Bârgăoanul Mircea BEJAN – membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România”, pag. 315-316. Din cele mai recente cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate se menţionează: ● REZISTENŢA MATERIALELOR, vol. 1. – ediţia a V-a, revăzută şi adăugită Editura AGIR, Bucureşti, 2009 şi Editura MEGA, Cluj Napoca, 2009, 446 pagini, 9 capitole, 182 figuri, 25 tabele, 34 anexe. ● REZISTENŢA MATERIALELOR, vol. 2, ediţia a IV-a Editura AGIR, Bucureşti, 2009 şi Editura MEGA, Cluj Napoca, 2009, 454 pagini, 10 capitole, 202 figuri, 29 tabele, 39 anexe. ● Managementul ecologic în sectoare calde. Editura MEGA, Cluj Napoca, 2012, 858 pag. ● Compendii din rezistența materialelor, Vol. 1 și Vol.2, Editura AGIR Bucureşti, Editura MEGA Cluj-Napoca, 2013; ● Compendii din Rezistența materialelor, Vol. 3, Editura AGIR, București, 2014 și Editura MEGA, Cluj Napoca, 620 pag.