Prof.univ.em.dr.ing. Anatolie Marcu

2017
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Construcții și Urbanism
  •  28 august 1937

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Anatolie H. Marcu: n. 28 august 1937, Chişinău-R.Moldova. Absolvent al Institutului de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Construcţii Civile şi Industriale (1959), doctor inginer (în 1977) cu teza ”Contribuţii la studiul deformabilităţii pământurilor”. Profesor la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Catedra de Geotehnică şi Fundaţii. Profesor onorific al Universităţii Transilvania din Braşov. Membru în Consiliul de Conducere al Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii. Preşedintele Comitetului Tehnic 361 Geotehnicăal  Asociaţiei  de  Standardizare din România. Proiectant şi expert-consultant la proiectarea unor construcţii civile şi industriale; distins cu premiile I şi II la concursurile naţionale de proiecte ale Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri. Membru în Comitetele tehnice ale Societăţii Internaţionale de Mecanica Pământurilor şi Inginerie Geotehnică. Autor a unor lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi edituri din ţară şi străinătate,de referinţe în domeniul său de activitate.