Prof.univ.em.dr.ing. Adrian Radu – Decedat

1940
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Construcții și Urbanism
  •  25 septembrie 1928

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Adrian C. Radu: n. 25 septembrie 1928, Iaşi; absolvent al Inst. Politehnic din Iaşi (1951), specialitatea construcţii civile şi industriale; doctor inginer (din 1969), cu teza “Contribuţii la dezvoltarea unor metode analogice şi experimentale în higrotermica construcţiilor”; profesor (1972-1998) şi profesor consultant la Universitatea Tehnică din Iaşi; membru al Conferinţei Permanente a Profesorilor de Fizica Construcţiilor din Europa, cu sediul la Stuttgart (1992); membru al Comisiilor CIB W-40 – Heat and Moisture Transfer in Buildings şi W-67 – Energy Conservation in the Built Environment; preşedinte fondator al Societăţii Academice de Construcţii „Profesor Anton Şesan” (1990).